№ 260 (2017)

(англ)

Зміст

Статті

J. SZWACKA-MOKRZYCKA
A. JASIULEWICZ, A. JAKUBIK
O. M. BARYLOVYCH
O. V. BUROVA
R. I. BURIAK
T. N. GAPONENKO
E. YU. GNATENKO
A. O. GRECHUKHA
A. S. GRYTSENKO
A. L. DICHENKO
A. V. DORONIN
O. YU. ERMAKOV, L. I. LYCHYK
M. O. ZHUKOVSKYI
K. S. ZAVALNIUK
S. P. KALNYI
R. I. KOROBENKO
T. A. KOSTIUK
V. O. KULYK
YA. S. LARINA, K. A. TSYMBALIUK
K. M. LUTSIY
O. P. LUTSIY
V. V. MELNYCHENKO
I. A. MISHCHENKO
Z. D. OVCHARYK
M. F. PLOTNIKOVA, O. F. PRYSYAZHNYUK
V. A. RAFALSKAYA
M. M. RUDENKO
A. V. RIABCHYK, T. I. SLIPUKHA
S. T. SLIUSAR
V. P. STADNYK
S. V. SUKHAR
N. Ye. FEDOROVA
S. V. SHARKOVSKA