№ 181 (2013)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

N. V. Bobrovskaya
L. V. Bogach
O. V. Bogdaniuk, S. M. Sumchenko
T. Y. Bondarenko
O. A. Boyarova
N. P. Vengeruk
S. A. Volodin, I. M. Krivoruchko
L. R. Voliak
E. Voronovskaya
G. O. Hermanchuk
E. V. Glushko
A. I. Golubev, L. V. Voronov, V. I. Dorokhova, A. N. Dugin
Y. M. Holubinka
T. O. Gurenko
I. A. Hutsul
C. I. Danyluk, T. P. Kalnaya-Dubіnyuk
S. I. Derevjanko
N. G. Karpenko
E. V. Kalyuha
O. M. Kolesnikova
V. M. Koshelev
M. V. Kravchenko
N. P. Kuzyk
T. V. Kuts, O. L. Marionda
A. A. Kushnirenko
O. I. Lytvyn
V. S. Litvinenko
Y. I. Lуtvуnets
O. G. Makarchuk
V. V. Makovetskii
N. Y. Martyniuk
T. V. Mashkova
I. V. Мelnichenko
L. V. Melyankova
Y. I. Myskin
A. A. Muzichenko, T. A. Muzichenko
O. V. Natarova
K. O. Obykhod
O. G. Obmok
S. O. Oliinyk
V. K. Savcuk
V. V. Samsonova, A. A. Karpovich
E. A. Sivodid
O. I. Symonenko
T. M. Slesar
L. K. Suk
P. L. Suk, O. G. Krivorot
N. O. Tomilova
S. M. Homovij
N. V. Cherednychenko