Історія журналу

Редакційна колегія електронного наукового журналу «Енергетика і автоматика»:

Головний редактор:

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор

Заступники головного редактора:

Козирський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: 

Синявський Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, доцент

Члени редакційної ради: (з розкриттям вчених звань та посад)

Савченко Віталій Васильович, кандидат технічних наук, доцент (заступник відповідального секретаря);

Бойко Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Василенко Віталій Васильович, доктор технічних наук, професор;

Волошин Семен Михайлович, кандидат технічних наук, доцент

Герасимович Леонід Степанович, академік НАН Білорусі, доктор технічних наук, професор;

Гнучій Юрій Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор;

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, професор;

Гребченко Микола Васильович, доктор технічних наук, професор;

Драганов Борис Харлампійович, доктор технічних наук, професор;

Жильцов Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент;

Заблоцький Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор;

Зорін Владлен Володимирович, доктор технічних наук, професор;

Іноземцев Георгій Борисович, доктор технічних наук, професор;

Каплун Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор;

Кондратенко Ігор Петрович, доктор технічних наук, чл. - кор. НАН України;

Коршунов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, доцент;

Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор;

Лисиченко Микола Леонідович, доктор технічних наук, професор;

Нурек Томаш, доктор технічних наук, професор;

Резцов Віктор Федорович; доктор технічних наук, професор, чл. - кор. НАН України;

Тугай Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор;

Харченко Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор;

Хоховскі Анджей, доктор технічних наук, професор;

Червінський Леонід Степанович, доктор технічних наук, професор;

Чміль Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор;

Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор;

Яцкевич Юрій, доктор технічних наук, професор.