Замочування насіння сільськогосподарських культур у магнітоактивованій водіV. Savchenko, O. Sinyavsky, O. Zakhliupanyi, P. Tsybulko

Анотація


Анотація. Підвищити урожайність сільськогосподарських культур, зменшити захворюваність рослин, підвищити якість сільськогосподарської продукції без застосування хімічних добрив можна, коли обробляти насіння перед висівом у магнітному полі та замочувати його в магнітоактивованій воді.

Нині теорія магнітної обробки водних систем знаходиться на стадії висунення і обгрунтування  гіпотез, хоча  експериментально встановлено, що магнітна обробка води змінює її фізико-хімічні властивості. Тому необхідно розкрити механізми й закономірності дії магнітного поля на воду.

Метою роботи було визначення режимних параметрів обробки води в магнітному полі для замочування насіння сільськогосподарських культур.

На підставі проведених досліджень встановлено, що при обробці води у магнітному полі зростає швидкість хімічних реакцій у водному середовищі, розчинність солей, питома електропровідність води, рН та концентрація кисню, а окислювально-відновний потенціал зменшується. Це обумовлює покращення посівних якостей насіння при його замочуванні в магнітоактивованій воді.

Ефект магнітної обробки залежить від квадрата магнітної індукції, числа перемагнічувань та швидкості руху води в магнітному полі.

Встановлено, що найбільш ефективним режимом обробки води та насіння в магнітному полі є магнітна індукція 0,065 Тл при чотирикратному перемагнічуванні і швидкості руху 0,4 м/с.

За такого режиму обробки при замочуванні насіння в магнітоактивованій воді енергія проростання  насіння вівса порівняно з контролем збільшилася на 25 %, а схожість - на 19 %.

 Ключові слова: вода, овес, магнітна індукція, швидкість руху, енергія проростання, схожість


Посилання


Malkin, Y.S., Zhuravska, N.Y., Kovalenko, N.O. (2015).Protses obrobky vody v mahnitnykh poliakh [The process of water treatment in magnetic fields]. Ventyliatsiia, osvitlennia ta vodopostachannia, vol. 18, pp. 70 – 74.],

Klassen, V. I. (1982). Omagnichivaniye vodnykh system [Magnetization of water systems]. Moskow: Khimiya, 296 p.

Kozyrskyi, V., Savchenko, V., Sinyavsky O. (2018). Presowing Processing of Seeds in Magnetic Field. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. IGI Global, 576-620.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, O. Yu., Bunko, V. Ya., Ukhan, O. I. (2018). Obrobka vody v mahnitnomu poli [Water treatment in a magnetic field]. Enerhetyka i avtomatyka, 3, 5 - 14.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, O. Yu., Bunko, V. Ya. (2019). Vplyv mahnitnoho polia na vodu [Influence of a magnetic field on water]. Enerhetyka i avtomatyka, 1,

Kozyrskyi, V., Zablodskiy, M., Savchenko, V., Sinyavsky, O., Yuldashev, R., Kalenska, S., Podlaski, S. Z. (2019). Magnetic Treatment of Water Solutions and Seeds of Agricultural Crops Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development. IGI Global, 256 – 292.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.