Оцінка області допусків на параметри коректування в індукційних системах прискорюванняL. Pantalienko

Анотація


Розглянуто питання формалізації та чисельного розв’язання задач розрахунку допусків на параметри коректувальних елементів для лінійної індукційної системи прискорювання, безпосередньо зв’язаних з працездатністю реального об’єкту.

Досліджено ключові моменти динаміки поперечного руху частинок для конкретної структури лінійної індукційної системи прискорювання за наявності заданих значень енергії для кожного з періодів резонатора. Враховано наявність паразитних електричних та магнітних полів, що виникають внаслідок зміщення частинок відносно осі прискорювача та змінюють поперечні компоненти імпульсів. Здійснено перетворення вихідної різницевої моделі індукційної системи до лінійного вигляду.

Для формулювання постановок задач розрахунку допусків введено вектори розкиду фазових координат та допусків на параметри коректування. З метою застосування методів практичної стійкості множину допусків на параметри коректувальних елементів задано у вигляді еліпсоїда. За умовою, що початкові зміщення поперечних координат відносно осі прискорювача відомі сталі величини, здійснено оцінювання структурованої області допусків при відомих лінійних обмеженнях на розкид векторів фазових координат. За розробленими алгоритмами практичної стійкості вихідну задачу розрахунку допусків зведено до задачі знаходження максимуму лінійної форми на еліпсоїді.

Досліджено окремі важливі типи обмежень на відхилення фазових координат, що стосуються оцінки допусків на параметри першого елементу коректування та кількості частинок. Для випадку нелінійних динамічних обмежень на розкид вектора фазових координат опуклу замкнену множину запропоновано попередньо апроксимувати дотичними гіперплощинами.

З позицій практичної стійкості розглянуто задачу оцінки допусків для випадку заданих обмежень на розкид критерію якості. За допомогою алгоритмів практичної стійкості за напрямком запропоновано оцінювати максимальні за об’ємом області допусків на параметри за наявності динамічних обмежень на розкид фазових координат або критерію якості.

Ключові слова: допуски на параметри, індукційна система прискорювання, соленоїд, елементи коректування, чутливість, стійкість


Посилання


Bublyk, B. N., Garashchenko, F. G., Kyrychenko, N. F. (1985). Strukturno-parametrycheskaia optymyzatsyia y ustoichyvost dynamyky puchkov [Structural-parametric optimization and stability of beam dynamics]. Kyiv: Scientific thought, 304.

Rozenvasser, E. N., Yusupov, R. M. (1981). Chuvstvytelnost system upravlenyia [Sensitivity control systems]. Moscow: Science, 464.

Garashchenko, F. G., Pantalienko, L. A. (1995). Analiz ta otsinka parametrychnykh system [Analysis and evaluation of parametric systems]. Kyiv: ISSE, 140.

Garashchenko, F. G., Sopronyuk, O. L. (2016). Analiz praktychnoyi stiykosti ta chutlyvosti liniynykh dynamichnykh system zi zminoyu vymirnosti fazovoho prostoru [Analysis of the practical stability and sensitivity of linear dynamical systems with changing the dimensionality of the phase space]. Systems research and information technology, 3, 76 −90.

Benford, A. (1969). Transportyrovka puchkov zaryazhennыkh chastyts [Transportation of charged particle beams]. Moscow: Atomizdat, 240.

Pantaliienko L. A. (2021). Rozrakhunok optymal'nykh parametriv korektuval'nykh elementiv v induktsiynykh systemakh pryskoryuvannya [Calculation of optimal parameters of corrective elements in induction acceleration systems]. Energy and automation, 2, 107 −114.

Pantaliienko L. A. (2006). Alhorytmy pobudovy oblastey stiykosti dlya liniynykh riznytsevykh system, zalezhnykh vid parametriv [Algorithms for constructing regions of stability for linear difference systems dependent on parameters]. Electrification and automation of agriculture, 3-4, 61−65.

Pantaliienko L. A. (2008). Optymal'ni otsinky v zadachakh praktychnoyi stiykosti dlya liniynykh dyskretnykh parametrychnykh system zi zburennyamy [Optimal estimates in practical stability problems for linear discrete parametric systems with perturbations]. Electrification and automation of agriculture, 1(22), 45−50.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.