Оцінювання енергоефективності будівель закладів вищої освіти на основі визначення базового рівня енергоспоживанняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/energiya2019.06.086

V. Pashkevich, V. Shepitchak, V. Krayovsky, V. Zhelikh

Анотація


Анотація. Сучасний економічний стан більшості країн, у тому числі України, а також проблеми нераціонального енерговикористання є актуальними в цілому світі, а їх вирішення є складовою ланкою сталого розвитку суспільства, що поєднує екологічну, економічну та соціальну складові та формує основні вимоги до використання енергоресурсів. В умовах росту цін на паливно-енергетичні ресурси енергоефективність повинна стати ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності у всіх сферах економічної діяльності України, і в першу чергу - бюджетної сфери до якої відносяться заклади вищої освіти (ЗВО).

Заклади вищої освіти вважаються досить великими споживачами енергоресурсів. Питоме споживання енергоресурсів на 1 м2 у ЗВО України в 2-4 рази перевищує рівень споживання в країнах Західної Європи, США та Канаді. Переважають витрати на теплову енергію (до 70 %), на електроенергію (до 40 %), на водопостачання та водовідведення (до 30 %).

Неефективне і нераціональне споживання енергоресурсів у системі вищої школи вимагає розробки комплексних підходів та створення цілісної моделі управління енергоспоживанням закладів вищої освіти, основними складовими якого є енергоменеджмент, енергоаудит, енергосертифікація.

Визначення потенціалу енергозбереження на основі прийнятої загальної системи показників є однією з умов сталого соціально-економічного та матеріально-технічного розвитку закладів вищої освіти, що повинно посилити увагу керівників ЗВО до проблем пов’язаних з підвищенням енергоефективності існуючих будівель та інженерних мереж. Високі показники енергоефективності повинні бути не тільки іміджевою складовою кожного технічного ЗВО, а й свідченням високого наукового рівня розвитку. А відтак проблема енергоефективності повинна бути проблемою не тільки адміністративно-господарського, але і наукового персоналу ЗВО.

Нагальна необхідність створення ефективної системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження галузі освіти, недостатній ступінь розробки теоретико-методологічних підходів оцінки рівня енергоефективності, з одного боку, та важливість результатів дослідження для забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти та країни, з іншого, свідчить про об’єктивну необхідність проведення подальших наукових досліджень вище зазначеної проблеми.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергоаудит, енергоменеджмент, енергоспоживання, енергоресурси, заклад вищої освіти, система енергетичного менеджменту


Повний текст:

PDF

Посилання


Normy ta vkazivky po normuvanniu vytrat palyva ta teplovoi enerhii na opalennia zhytlovykh ta hromadskykh sporud, a takozh na hospodarsko-pobutovi potreby v Ukraini. KTM 204 (2001). [Standards and guidelines for the regulation of fuel and heat consumption for heating residential and public buildings, as well as for household and household needs in Ukraine. KTM 204]. Рљyiv, 376.

Mizhhaluzevi normy spozhyvannia elektrychnoi ta teplovoi enerhii dlia ustanov i orhanizatsii biudzhetnoi sfery Ukrainy (2000). [Intersectoral norms of consumption of electric and thermal energy for institutions and organizations of the budgetary sphere of Ukraine ]. Kyiv, 103.

Kaplun, V. V., Shcherbak, V. H. (2016). Bahatofaktornyi kryterialnyi analiz enerhetychnoi efektyvnosti budivel vyshchoho navchalnoho zakladu [Multifactorial Criteria Analysis of Energy Efficiency of Higher Education Buildings. Accounting, analysis and audit]. Bukhhalterskyi oblik, analiz i audit, 349 – 359.

Solovei, O. I., Tkachenko, V. F., Kurbaha, H. V. (2015). Deiaki pytannia shchodo orhanizatsii upravlinnia enerhospozhyvanniam u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. [Some questions about organization of energy management in higher educational establishments of Ukraine ]. Obladnannia, elektrotekhnichni avtomatyzovani ta kompleksy. Visnyk KNUTD, в„–5 (90), 91-98.

Zakharchenko, Yu. A., Sokolova, N. P., Masliennikov, S. V. (2013). Avtomatyzatsiia upravlinnia enerhoefektyvnistiu osvitnikh zakladiv biudzhetnoi sfery [Automation of energy efficiency management of budgetary educational institutions]. Visnyk KNUTD, 6, 31-39.

Shovkaliuk, M. M., Voinalovych, N. O. (2015). Zastosuvannia rehresiinykh zalezhnostei dlia prohnozuvannia teplo spozhyvannia navchalnykh zakladiv [Applying regression dependencies to predict the heat of school consumption]. Young Sientist, 5(20), Part1, 57-61.

Bilous, I. Yu., Deshko, V. I. (2014). Matematychni modeli dlia otsinky enerhospozhyvannia [Mathematical models for energy consumption estimation]. Budivelni konstruktsii: Mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk naukovykh prats, 80, 68-72.

Proekt USAID В«Munitsypalna enerhetychna reforma v UkrainiВ» (2017).[ USAID Municipal Energy Reform Project in Ukraine].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.