Підвищення ефективності біогазових установок за рахунок додавання до субстрату відходів сільськогосподарських виробництвDOI: http://dx.doi.org/10.31548/energiya2020.02.005

S. Shvorov, V. Polishchuk, D. Derevyanko, T. Davidenko

Анотація


Анотація. Стаття присвячена методичним основам підвищення ефективності біогазових установок за рахунок додавання до субстрату відходів сільськогосподарських виробництв, що є нині актуальним питанням в агропромисловому комплексі. Відомо, що економічна ефективність діючих біогазових установок, які працюють на тваринницьких відходах, дуже низька. При зброджуванні гною ВРХ вихід біогазу становить в середньому 0,7 л/год×кг СОР, що не забезпечує задовільного терміну окупності інвестицій навіть від продажу за "зеленим" тарифом виробленої з біогазу електроенергії. Як показують результати експериментальних досліджень, при додаванні косубстратів в незначній кількості до субстрату на основі гною ВРХ вихід біогазу  збільшується до 1,4 л/год×кг СОР і вище. Питання постає в якій кількості до субстрату необхідно додавати косубстрати з відходів сільськогосподарських виробництв для підвищення ефективності біогазових установок з виходу біогазу.

Метою дослідження є розробка методичних основ підвищення ефективності біогазових установок за рахунок додавання до субстрату раціональної кількості відходів сільськогосподарських виробництв.

Для досягнення поставленої мети на лабораторній біогазовій установці, що складається з метантенка робочим об'ємом 30 л і газгольдера "мокрого" типу, були проведені експериментальні дослідження метанового зброджування гною ВРХ з додаванням органату, крохмалю, борошна, сироватки, стічних вод виноробних виробництв, сирого гліцерину, фузу, соапстоку та мелясної барди.

При раціональному додаванні в метантенк вказаних косубстратів за допомогою спеціальних дозаторів, як показують результати дослідженнь, вихід біогазу збільшується до 1,4 л/год×кг СОР і вище. При цьому суттєво збільшувати розмір метантенка, доброджувача та резервуарів для біошламу не потрібно, оскільки об’єм сировини, що завантажується в метантенк, майже не збільшиться, що не потребує додаткових капіталовкладень.

Ключові слова: біогазова установка, субстрат, метантенк, косубстрат, вихід біогазу, собівартість, термін окупності, економічна ефективність


Повний текст:

PDF

Посилання


Kernasyuk, Yu.V. (2019). Potentsial vyrobnytstva biohazu v haluzi tvarynnytstva Ukrainy [Potential for biogas production in the livestock sector of Ukraine]. Food resources. 12, 202209.

Kuharets, S. M., Golub, G. A., Medvedsky, O. V., Lozovy, A. S. (2017). Napriamky vykorystannia biohazovykh ustanovok v umovakh ahrarnoho vyrobnytstva [Directions of use of biogas plants in the conditions of agricultural production]. Proceedings from І All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Bioenergy systems in agricultural production», Zhytomyr, 4-11.

Kernasyuk, Yu.V. (2010). Naukovo-metodolohichni pidkhody do vyznachennia sobivartosti vyrobnytstva ta ekonomichnoi efektyvnosti produktsii bioenerhetychnoi utylizatsii hnoiu [Scientific and methodological approaches to determining the cost of production and economic efficiency of bioenergy manure utilization]. Scientific papers of Kirovograd National Technical University. 17, 164171.

Doronin, A. V. (2015). Efektyvnist vyrobnytstva biohazu v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh haluzi skotarstva Ukrainy [Efficiency of biogas production in agricultural enterprises of the cattle breeding industry of Ukraine]. Scientific Bulletin of Kherson State University. 11 (3), 5255.

Kernasyuk, Yu.V. (2010). Otsinka biohazovoho enerhetychnoho potentsialu haluzi skotarstva u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Assessment of the biogas energy potential of the livestock sector in agricultural enterprises]. AgroInСom, 4-6, 4649.

Kernasyuk, Yu.V. (2013). Biohazova alternatyva rozvytku APK Ukrainy [Biogas alternative to the development of agro-industrial complex of Ukraine]. Agribusiness today. 18, 5053.

Polishchuk, V.M., Shvorov, S.A., Voitiuk, V.D., Mirоshnik, V.О. (2019). Protsesy, systemy ta obladnannia vyrobnytstva biohazu [Processes, systems and equipment for biogas production: monograph]. Kyiv: NUВіР of Ukraine, 544.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.