Інформація про автора

Nesvidomin, A., Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • № 2 (2018) - Статті
  Maple-моделі руху частинки поверхнею гіперболічного циліндра
  Анотація  PDF
 • № 1 (2019) - Статті
  Maple-модель руху частинки по похилій площині в функції параметра її положення
  Анотація  PDF
 • № 4 (2019) - Статті
  Maple-модель руху частинки по похилій площині в функції часу
  Анотація  PDF
 • № 5 (2019) - Статті
  Maple-модель руху частинки у вертикальній площині в функції часу
  Анотація  PDF
 • № 2 (2020) - Статті
  Вибір супровідного тригранника для комп’ютерного моделювання траєкторії частинки на поверхні
  Анотація  PDF
 • № 1 (2021) - Статті
  Відображення растрових зображень на плоскі ізометричні сітки
  Анотація  PDF (English)
 • № 4 (2021) - Статті
  Математичне моделювання процесу розділення матеріалу на стаціонарних гвинтових поверхнях
  Анотація  PDF
 • № 5 (2021) - Статті
  Ергономічні аспекти моделювання процесу сепарації матеріалу на стаціонарних гвинтових поверхнях
  Анотація  PDF (English)
 • № 6 (2021) - Статті
  Рух частинки по поверхні стрічки транспортера, довільно орієнтованої у просторі
  Анотація  PDF (English)
 • № 1 (2022) - Статті
  Знаходження траєкторій руху матеріальної частинки по внутрішній поверхні вертикального циліндра при боковій подачі матеріалу
  Анотація  PDF (English)
 • № 2 (2022) - Статті
  Побудова геодезичних ліній, як граничних траєкторій руху матеріальних частинок по поверхні
  Анотація  PDF (English)
 • № 3 (2022) - Статті
  Конструювання лінійчатої поверхні за розрахунковою траєкторією руху матеріальної частинки по ній
  Анотація  PDF (English)
 • № 4 (2022) - Статті
  Дослідження руху матеріальної частинки вздовж прямолінійних і криволінійних лопаток на горизонтальному диску, який обертається навколо вертикальної осі
  Анотація  PDF (English)