Науковий вісник НУБіП України. Серія: Філологічні науки

Рік заснування: 1997

Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/index).

Тематична спрямованість – У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Мови видання українська, російська, англійська.

Головний редактор: Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний секретар: Бабенко Олена Вікторівна  

 

 


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування УкраЇни