Hазви родинних зв'язків у дрібношляхетському селі сяберка на житомирщиніO V Zakhutska

Анотація


. У статті представлена «родинна» лексика, що використовується поляками, які живуть у невеликому дрібношляхетському селі Сяберка на Житомирщині у порівнянні з відповідною лексикою деяких сусідніх польських говірок. Проаналізовано 44 слова, у тому числі запозичення з української та/або російської мов, напр. diad’ko ◊ укр. д|ядько; nieboha ◊ укр. неб|ога; semia ◊ укр. діал. с|ем’я (літ. сім’|я, пор. рос. семь|я), та  питомі польські, напр. córka донька’, ojciec батько’, zięć зять’. Це перша спроба описати усю лексику у межах однієї тематичної групи та показати її використання різними людьми. Визначено 9 синонімічних пар, що складаються з питомого польського слова та його диференційного відповідника (-ів), напр. dziadek ~ dziaduńko 'дідусь'; mąż ~ człowiek 'чоловік'; synowa ~ niewiastka невістка’, які можуть виступати в мовленні одного респондента або різних. Порівняння з іншими польськими діалектами в Україні показало, що з 44 проаналізованих слів 38 слів використовуються також і в інших місцевостях, що становить більше 86 %. Лише кілька лексем не були зареєстровані в інших польських діалектах, хоча там вживаються інші запозичення з такими ж значеннями.


Повний текст:

PDF

Посилання


Непоп, Л.В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей [Текст] / Л.В. Непоп. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2004. – 212 с.

Cechosz-Felczyk, I. Słownictwo gwary Oleszkowiec and Hreczan (Greczan) na Podolu [Tekst] / I. Cechosz-Felczyk. – Kraków : Lexis, 2004. – 397 s.

Krawczyk, A. Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu [Tekst] / A. Krawczyk. – Warszawa : DiG, 2007. – 157 s.

Modzelewska, R., Rieger, J. Słownictwo gwary Satanowa nad Zbruczem / R. Modzelewska, J. Rieger // Słownictwo kresowe. Studia i materiały, pod red. J. Riegera. – Warszawa, 2008. – S. 261-366.

Rieger, J. O pożytkach płynących z opracowania dużego słownika polszczyzny jednej wsi kresowej / J. Rieger // I. Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec and Hreczan (Greczan) na Podolu. – Kraków, 2004. – S. 7–11.

Rieger, J. O słownictwie dzisiejszej polszczyzny na Ukrainie i metodach jej badania / J. Rieger // Prilozi na Oddelenieto za lingvistika i literaturna nauka pri MANU”, br. 37/I/2011, pod red. M. Mirkulovskiej. – Skopje, 2012. – S. 121–128.

Rieger, J. Zapożyczenia [fragment opracowania: R. Modzelewska, J. Rieger, Słownictwo gwary Satanowa nad Zbruczem] / J. Rieger // Słownictwo kresowe. Studia i materiały, pod red. J. Riegera. – Warszawa, 2008. – S. 270–276.

Zakhutska, O. Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo [Tekst] / O. Zakhutska. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 200 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.