Cтилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливуО І Buhaiova

Анотація


Тексти соціальної реклами мають здійснювати прогнозований вплив на реципієнта за допомогою використання обмеженої кількості лексичних засобів, які мають привернути його увагу своєю незвичністю, емоційністю та образністю. Цій меті підпорядковані стилістичні фігури, дослідження закономірностей використання яких буде корисним для вироблення рекомендацій стосовно доцільності вживання певних стилістичних прийомів у текстах соціальної реклами, що й зумовлює актуальність статті. Мета статті – виявити найбільш уживані в текстах соціальної реклами стилістичні фігури, які увиразнюють рекламне мовлення. Результати та висновки. За допомогою загальнонаукових методів аналізу та синтезу було ідентифіковано такі стилістичні прийоми (це сегментація рекламного тексту; семантичні протиставлення; комунікативне мовчання; графічне кодування вербальної інформації; гра слів; повтор; засоби комічного; алюзія; діалог, полілог; віршована форма) і досліджено частотність їх використання за такими типами соціальної реклами, як: реклама гармонізації людини як члена суспільств, реклама гармонізації міжособистісних стосунків, реклама гармонізації ставлення людини до довкілля та реклама гармонізації самої людини як фізичної та духовної цінності. Перспективи. Оскільки в проблематиці лінгвістики тексту, зокрема й соціальної реклами, не можна виділити окремо мовний і психологічний аспекти (психічні процеси вербалізуються через мову та зумовлені впливом слова на свідомість реципієнта), а метою реклами є здійснювати прямий чи опосередкований психолінгвістичний вплив на людину, програмувати її на виконання певних дій, то результати нашого дослідження можуть бути підґрунтям для подальших наукових розробок з прагмалінгвістики рекламного тексту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anohina, T. O. (2008). Markery cytuatyvnogo movchannya: typologichni aspekty [Markers of situational silence: typological aspects]. Linguocognitive aspects of small texts, 178.

Vykhovanets, I. R. (1993). Gramatyka ukrainskoi movy: syntaksys [Grammar of the Ukrainian language: syntax]. Lybid, 367.

Dudyk, P.S. (2005). Stylistyka ukrainiskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Akademia, 368.

Yeremina, L. I. (1987) Dialogizatsiya kak sposob postroyeniya publitsisticheskogo teksta [Dialogue as a way of building publicistic text]. Stylistics of the Russian language. Genre and communicative aspect of the text style, 166–328.

Kobyakova, I. K. (2007). Kreatyvne konstruyuvannya vtorynnyh utvoren v anglomovnomu dyskursi [Creative construction of secondary formations in the English language discourse]. Nova knyga, 128.

Livshits, T. (2001). Eksplitsitniye i emplitsitniye vnutritekstoviye svyazi (na material pechatnoi torgovoi reklamy) [Explicit and implicit in-text communications (on the material of printed commercial advertising)]. Linguistic studios, 194–200.

Matsko, L. I. (2003). Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Vyscha shkola, 462.

Pocheptsov, G. G. (1998). Pablik releishyns, ili kak uspedhno upravlyat obshestvenym mneniyem [Public relations, or how to successfully manage public opinion]. Tsentr, 352.

Uchenova, V. V. (2004). Reklama: palitra zhanrov [Advertising: a palette of genres]. Gella-Print, 248.

Kharchenko, S. V., Buhaiova O. I., Psykholinhvistychnyi pidkhid u vyvchenni syntaksychnoho oformlennia tekstiv sotsialnoi reklamy [Psycholinguistic approach in the study of the syntactic design of texts of social advertising]. Naukovyi chasopys NPU after M. P. Drahomanova. Seriia 8 : Filolohichni nauky (movoznavstvo) : zb. nauk. prats. – Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2014. – Vyp. 6. – P. 213-221.

Shvachko, S. O. (2008). Eksteorizatsiya syntaksychnyh lakun u hudozhnyomu dyskursi (typologichni aspekty) [Exeterization of syntactic gaps in artistic discourse (typological aspects)]. Linguocognitive aspects of small texts, 153–160.

Shynkaruk, V.D. (1999) Struktury iz sotsialnym zmistom katehorychnosti [Structures of a social content of categoricalness]. Proceedings of Vinnnytsa State Pedagogical University named after M. Kotsiubinsky. Series: Philological, 91-94.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.