Поетика хронотопу в оповіданні в. підмогильного «старець»N L Pavliuk

Анотація


У статті розглядаються особливості часово-просторової організації оповідання В Підмогильного «Старець». Розглянуте питання є досить актуальним та потрібним для сучасного літературознавства, адже мала проза письменника, у якій порушуються важливі проблеми людського існування, не досліджена у повною мірою. У зв’язку з цим детально проаналізовано взаємозв’язок просторових (міста, крайміста) та часових (дня, ночі) координат. У результаті дослідження з’ясовано, що часопросторова організація твору побудована на основі художнього прийому контрасту. Крім того, у статті простежено вплив хронотопу на специфіку екзистенції головного персонажа оповідання, ключовими складниками якої є самотність, смуток, прикрість, образа, ненависть та злість. Саме тому у статті увага також зосереджена на аналізі внутрішнього світу протагоніста, який знемагає від душевного та фізичного болю. Одноманітність життя персонажа увиразнюється на фоні динамічного руху міського життя, тоді як статика його зовнішнього існування протиставляється динаміці внутрішньої екзистенції, проявом якої є думки, бажання та прагнення героя. Хронотоп оповідання В. Підмогильного «Старець» є оригінальним, самобутнім та поліфунціональним. Перспективу подальшого дослідження становить проблема дослідження хронотопу міста у всій прозовій спадщині письменника.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vanslov, V. (1966). Estetyka romantyzmu [The aesthetics of romanticism ]. Mystetstvo, 402.

Kodak, M. (2010). Poetyka yak systema [Poetics as a system]. Lutsk: Tverdynia, 176.

Kolp, V. (1999). Mala proza Valer’iana Pidmohylnoho (rysy ekzystentsializmu) [Small prose by Valeryan Pidmohylny (features of existentialism)]. Slovo i Chas, 47–51.

Lepokhin, Ie. «Hranychni sytuatsii» : rol i znachennia u literaturi ekzystentsializmu [«Boundary Situations»: the role and significance in the literature of existentialism]. Available at: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_16/articles/Lepyokhin.pdf

Movchan, R. (2000). Proza Valer’iana Pidmohylnoho. Dolia. Liudyna. Styl [Prose by Valeryan Pidmogylny. Fate. Man. Style]. Dyvoslovo, 52–56.

Pidmohylnyi, V. (1991). Starets [Beggar]. Opovidannia. Povist. Romany. Kyiv : Naukova dumka, 70–82.

Pozniak, N. (1998). Arkhetyp mista i lisu v mifopoetytsi M. Kliuieva ta B.- I. Antonycha [Archetype of the city and the forest in the mythopoetics of M. Kliuyev and B.-I. Antonych]. Rytualno-mifolohichnyi pidkhid do interpretatsii tekstu : [zb. nauk. pr.], 176–186.

Poliakova, S. (2011). Svoieridnist khudozhnoho vyrazhennia poshukiv vlasnoho «ia» v mezhakh opozytsii «misto-selo» v romani V. Pidmohylnoho «Misto» ta povisti Val. Shevchuka «Misiatseva zozulka iz lastiv’iachoho hnizda» [The peculiarity of the artistic expression of the search for his own self within the opposition «city-village» in the novel by V. Podmogylny «City» and the story of Val. Shevchuk «Lunar cuckoo from the swallow's nest»]. Tainy khudozhnoho tekstu : [zb. nauk. pr.). Dnipropetrovsk, Vyp. 12., 47–59.

Reva, L. (2013). Naratyvna struktura opovidan V. Pidmohylnoho [Narrative structure of V. Podmogylny's short stories]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk, 4 (263), 88–96.

Shakhova, K., Oliinyk, N. (2011). Poetyka nazvy opovidannia V. Pidmohylnoho «Starets» [Poetics of the title of V. Pidmigilny's story «Beggar»]. Tainy khudozhnoho tekstu : [zb. nauk. pr.). Dnipropetrovsk, Vyp. 12, 86–95.

Shevchuk, V. (1989). U sviti prozy Valer’iana Pidmohylnoho [In the world of prose Valeryan Pidmogylny]. Pidmohylnyi V. Misto. Kyiv: Molod, 3–13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.