Сутність і структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловостіH A Cherednichenko

Анотація


Розвиток іншомовної професійно-комунікативної компетентності є необхідною складовою мовної професійно орієнтованої підготовки студентів технічного вузу і необхідною умовою становлення вторинної мовної особистості, здатної здійснювати спілкування з фахівцями інших країн в полікультурному просторі в умовах міжнародної мобільності.

Іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною характеристикою професійної діяльності фахівця, яка охоплює такі підструктури:діяльнісну (знання, уміння, навички та способи здійснення професійної діяльності)та  комунікативну (знання, уміння, навички та способи здійснення професійного спілкування).

Модель іншомовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості складається із сукупності ключових компетенцій: лінгвістичної, дискурсивної, стратегічної, міжкультурної, прагматичної (соціальної), лінгвопрофесійної, соціально-інформаційної, персональної (особистісної, індивідуальної). При цьому іншомовна компетентність розглядається нами як сукупність трьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного та емоційно-вольового.

Для формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності необхідно забезпечити практичну спрямованість навчання іноземної мови професійного спрямування, а саме, курс іноземної мови повинен бути тісно пов'язаний з рядом спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами з профільних курсів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andrienko, A. S. (2007). Razvitie inoyazychnoi professional'noi kommunikativnoi kompetentnosti studentov tekhnycheskoho vuza [Development of foreign professional communicative competence of technical university students]. Rostov- na-Donu, 26 s.

Klimenko, E. V. (2004) Formirovanie inoyazychnoj professional'noj kommunikativnoj kompetentnosti budushchih finansistov [Formation of foreign professional communicative competence of future financiers].Kaluha, 200 s.

Kozak, S. V. (2001) Formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentsiyi maybutnikh fakhivtsiv mors'koho flout [Formation of foreign professional communicative competence of future financiers]. Odesa, 20 s.

Sura, N. A. (2005) Navchannya studentiv universytetu profesiyno-oriyentovanoho spilkuvannya inozemnoyu movoyu [Learning professionally oriented foreign language by the students of universities]. Luhans'k,20 s.

Tynkalyuk, O. (2008) Sutnist' i struktura inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentsiyi studentiv nemovnykh spetsial'nostey vyshchykh navchal'nykh zakladiv [The definition and structure of foreign language communicative competence of students of non-linguistic specialties of higher educational institutions]. Visnyk L'viv. Vol. 24, 53–63.

Bibikova, E. V. (2006). Formirovanie osnov inoyazychnoj kommunikativnoj kompetentnosti u budushchih ehkologov [Formation of foundations of foreign communicative competence of future ecologists ].Majkop,29 s.

Pavlenko, O. O. (2010). Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentsiyi fakhivtsiv mytnoyi sluzhby v systemi neperervnoyi profesiynoyi osvity [Formation of the communicative competence of customs service specialists in the system of continuous vocational education]. Dnipropetrovsk,560 s.

Pradivlyannyy, M. H. (2006). Formuvannya profesiyno spryamovanoyi inshomovnoyi kompetentnosti fakhivtsiv tekhnichnykh ta ekonomichnykh spetsial'nostey zasobamy suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy [Formation of professionally oriented foreign competence of specialists of technical and economic specialties by means of modern information technologies].Vinnytsya,20 s.

Prudnikova, N. N. (2007). Pedagogicheskaya tekhnologiya formirovaniya inoyazychnoj kompetencii studentov neyazykovyh vuzov [Pedagogical technology of formation of the foreign competence of students of non-linguistic universities]. Saratov,20 s.

Fedorenko, Yu. P. (2005). Formuvannya u starshoklasnykiv komunikatyvnoyi kompetentsiyi v protsesi vyvchennya inozemnoyi movy [Formation of communicative competences of high school students in the process of learning a foreign language]. Luts'k ,20 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.