Kомунікативний підхід в навчанні професійно-зоорієнтованого мовлення студентів немовних факультетів університетів в умовах євроінтеграціїN А Hlukhovska

Анотація


Обґрунтовано доцільність комунікативного підходу викладання іноземних мов студентам  немовних факультетів, що значно підвищує якість знань студентів. Вказано на необхідність застосування провідних видів мовленнєвої діяльності на заняттях, моделювання ситуацій професійного спілкування, які створюють максимальне наближення навчального процесу та реальної фахової комунікації іноземною мовою. Отже проаналізувавши методику викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі немовного профілю та вибору методів навчання ІМ, і це сприяє засвоєнню професійно-зорієнтованої лексики. Застосовуючи активні методи  практики навчання ІМ студентів немовних спеціальностей має ряд переваг, оскільки вони ставлять студентів в активну позицію, що передбачає не лише засвоєння знань з мови, а й сприяє навчанню професійно-орієнтованого спілкування


Повний текст:

PDF

Посилання


Programma z аngliis’koi movy dlya profesiynogo spilkuvannia /[Curriculum of the English language for specific purpose] [kol. avtoriv H.Y.Bakaieva, О.А.Borusenko, I. І.Zuenok, V.О.Ivanishcheva etc.](2005), Lenvit,119.

Programa z аngliis’koi movy dlya universytetiv/іnstytutiv (pyatyrichnyi kurs nachannya):[Curriculum of the English language for universitiesinstitutes] Proekt / Kolektyv avt. S. Y. Nikolayeva, М. І.

Solovey, Y. V. Holovach etc.(1998) К: Kyiv State Linguistic University.

Schleppegrell, M.(1994) English for specific purposes: A Program Design Model // Teacher Development: Making the Right Moves. – Washington, D.C., 234-245.

Sura, N.А. (2005) Navchannia studentiv universytety profesiynogo оrientovanogo spilkuvannia іnozemnoyo movoyo: [University students’studying on the professional foreign language speaking]. Lugans’k Т. Shevchenko National Pedagogical University. Lugans’k,. – 17.

Nikolayeva, Zh.V.( 2006) Suchasni pidkhody do formuvannia іnshomovnoi kompetentsii maibutnikh philologiv u konteksti yevrointegratsyi[Modern approaches for the foreign language competence formation of the furure philologists ] / Available at :http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika//50-37-24.pdf

Canal M. (1983)From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy / M. Canal // Richards, J.and Schmidt R., (eds.) Language and Communication. – London : Longman, 27.

Philips, D. (1988) Language in Schools / Philips D. // From Complacency to Conviction // CILT, 12

Passov, Y.I. (1989) Оsnovy komunikativnoi metodyky оbucheniya inoyazychnomy оbshcheniyu [Basis of communicative methods of foreign language teaching]. Moscow, Russia: Russian Language, 276.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.