Проблемні питання евфемії в сучасній лінгвістиціO V Babenko, Yu M Bumar

Анотація


Стаття присвячена дослідженню явища евфемії в сучасній лінгвістиці на прикладі ЗМІ, адже засоби масової інформації є основним джерелом інформації та є найбільш дієвим інструментом впливу на суспільство. Дослідження явища евфемії здійснювалося в лінгвістичних, лінгво-культурних, соціальних та психологічних аспектах, оскільки основним завданням ЗМІ є вплив на адресата, формування його ставлення до інформації, що повідомляється. Тексти газет і журналів є цікавим матеріалом для лінгвістичних спостережень.

Розглянуто проблемні питання евфемії в сучасній лінгвістиці, а саме визначення поняття евфемізму, аналіз способів утворення евфемізмів та вивчення підходів класифікації евфемізмів. Особлива увага акцентувалася на евфемізми, котрі використовуються через забобони, соціальне і моральне табу. Найчастіше в ЗМІ зустрічаються саме такі евфемізми, адже основним завданням засобів масової інформації є донести щось важливе, не образивши почуттів адресата.  


Повний текст:

PDF

Посилання


Arsentieva, Yu. S. Aspecty isuchenia efemismov v angliyskom I russkom yazykach [Aspects of the study of euphemisms in English and

Russian] [Electronic resource] / Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/aspektyizucheniya-evfemizmov-v-angliyskom-i russkom-yazykah

Galperin, I.R. (1981)Ocherki po stilistike angliyskogo yazyka [Essays on the stylistics of English], Moscow, Literature Publishing House in Foreign Languages, 462

Esimova, Zh. D. (2013) Opredelenie efemismov v trudach rossiiskih uchenych [Definition of euphemisms in the works of Russian scientists],«Yazyk i kultura. ХІ Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenziya po problemam kognitivnoy lingvistiki"Novye paradigm I novye reshenia v kognitivnoy lingvistike», 5

Katsev, A.M. Yazykovoe tabu i evfemia [Linguistic taboos and euphemia] Textbook. allowance for a special course, 1988, 79

Krysin, L.P. (1998) Inoyazychnoe slovo v roli evfemisma [Another word in the role of euphemism], Russkii yazyk v shkole, 71-74

Moskvin, V.P. (1999) Evfemismy v leksichesloy sisteme sovremenogo russkogo yazyke [Euphemisms in the lexical system of the modern Russian language], Volgograd, 59

Enright, D.J. (1985)Fair of Speech: The Uses of Euphemism ,Oxford Univ. Press,

Holder, R.W. (2003) A Dictionary of Euphemisms. How not to Say What You Mean, Oxford University Press Inc., New York,

Kany, Ch. E. (1960)American-Spanish Euphemisms, Univ. of California,


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.