Лексико-семантичні особливості перекладу німецьких казок українською мовоюN V Bilous, А І Kharchuk

Анотація


В статті розглянуто лексико-семантичні особливості перекладу німецьких казок українською мовою. Це питання являється актуальним, оскільки дуже часто навіть досвідченому перекладачеві важко уникнути певних труднощів, що пов'язані з особливістю структури, форми, і лексичних засобів.

Мета статті полягає у визначенні способів та прийомів перекладу німецької казки українською мовою, а також лінгвістичних та стилістичних засобів мови німецької казки, які передають її колорит.  

Актуальність теми зумовлена підвищенням уваги науковців до німецької народної казки, а саме до способів та прийомів її перекладу, оскільки перекладачу необхідно вдало відтворити культурну та національну специфіку, етнічний менталітет та особливості фольклору.

Дослідженням даної проблеми займалось багато науковців, серед яких: Бабінков Г., Єсипович К., Демуров Н., Лещенко О., Сотников С., Лєпухова Н.І. Проте, у своїх працях вони часто вказують на труднощі, що пов’язані з перекладом та трансформацією німецьких казок українською мовою.

Матеріалами дослідження є переклади німецьких казок українською мовою.


Повний текст:

PDF

Посилання


Braty Grimm (1976). Kazky. Pereklad z nimetskoi Sydora Sakydona. [Tales. German translation by Sydir Sakydon], K.: Veselka, 128.

Venhrenivska, M.A., Hnatiuk A.D. Pro movu perekladiv kazky (na materiali nimetskiykh ta ukrainskykh narodnukh kazok) [About tales' translation language]. Access mode

http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine46-47-37.pdf.

Davydenko, H.V. (2008). Nimetska narodna pobutova kazka: tematychni, strukturno-kompozytsiini ta linhvokulturni kharakterustyky[German national folk tale: thematic, structural compositional and linguistic cultural characteristics] // Dysertatsia na zdobyttia nauk. stupenia kand. phil. nauk: 10.02.04,K., 208.

Kashkyn, V. (2007). Sopostavitelnaia linhvistika [Contrastive linguistics]. – Voronezh, 88.

Kyiak, T.R., Ohui O.D., Naumenko A.M. (2006). Teoriia ta praktuka perekladu(nimetska mova) [Theory and translation practice(The German language)],Vinnytsia: Nova knyha, 592.

Kushyna, N.I. (1998). Vidtvorennia etnomovnoho komponenta ukrainskykh narodnykh kazok v anhlomovnykh perekladakh [Reproduction of the ethno-speaking component of Ukrainian folk tales in English translations] // Avtoref. dys. kan. phil. nauk: spets 10.02.16 «Perekladoznavstvo»,K., 16.

Mospan, N.V. (2009). Semiolinhvistychnyi aspect kazok R. Kiplinha v ukrainskykh perekladakh [Semiolinguistic aspect of R. Kipling's tales in Ukrainian translations] // Avtoref. dys. kan. phil. nauk: spets 10.02.16 «Perekladoznavstvo», K., 23.

Romanenko, Yu.M. (2006). Nemitska literaturna kazka u svitli zhanrovoi problematuku [German literary fairy tale in the light of genre issues] // Visnyk Sum.Du, №11,P. 107-110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.