Mіжмовні омоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження та перекладацькі прийоми їх вирішенняH I Sydoruk, N А Shostak

Анотація


Статтю присвячено дослідженню міжмовної омонімії в англійські та українській мовах, а саме аналізу різних точок зору на міжмовні відповідники омонімічного характеру. Вивчено поняття міжмовної омонімії та розглянуто причини утворення такого явища у мовах, що порівнюються. Приділено увагу важливості адекватного перекладу міжмовних омонімів. У роботі представлено випадки міжмовної омонімії та запропоновано перекладацькі прийоми їх вирішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anglo-russkiy i russko-angliyskiy slovar' "lozhnykh druzey perevodchika" (1969) [English-Russian and Russian-English dictionary of "false friends of an interpreter" [comprised by. V. V. Akulenko, S. YU. Komissarchik, R. V. Pogorelova, V. L. Yukht]]. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 384.

Babenko, O.V. (2013). Problematyka mizhmovnoi enantiosemii u slovianskykh movakh [Issues of of interlingual enantiosemy in Slavic languages]. Philological Studios: Scientific Herald of Kryvyi Rih National University, 9, 11-16.

Babenko, E. V. (2013) Enantiosemiya kak marginal'nyj sluchaj semantiki (na materiale slavyanskih yazykov) [Enantiosemy as a marginal case of semantics based on Slavic languages]. Scientific herald of EuroAsian Humanitarian Institute. Humanitarian Studios, 3 27-30.

Budagov, R. A. (1970). Chelovek i yego yazyk (Zametki ob otnoshenii lyudey k literaturnomu yazyku) [A man and his language (Notes on the attitude of people to the literary language)]/ //Voprosy yazykoznaniya. M.: Nauka, 6, 3-14.

Gotlib, K. G. Mezhduyazychnyye analogizmy frantsuzskogo proiskhozhdeniya v nemetskom i russkom yazykakh (1966): avtoref. dis. na soisk. uch. step. kand. filol. nauk [Interlingual analogies of French origin in German and Russian languages :author's abstract on acquiring Cand. philol. Sciences]. Novosibirskiy gos. un-t. Novosibirsk, 21.

Gurevich, T. Mezh"yazykovaya omonimiya, paronimiya (na primere angliyskogo yazyka). «Lozhnyye druz'ya» perevodchika [Interlingual homonymy, paronymy (on the example of the English language). "False friends" of the translator. Internet [Electronic resource] / Access mode: http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/ Gurevich_T. View from the screen.

Gus'kova, T. I. (2000). Trudnosti perevoda obshchestvenno-politicheskogo teksta s angliyskogo yazyka na russkiy: uchebnoye posobiye [Difficulties in translating socio-political texts from English into Russian: Textbook ]; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (Universitet), 3-ye izd., ispr. i dop. Moskva: ROSSPEN, 228.

Dubichinskiy, V. V. (1993). Leksicheskiye paralleli [Lexical parallels]. Khar'kov: Khar'kovskoye leksicheskoye obshchestvo, 155.

Ponomarenko, V. V. (2015). Osobennosti perevoda lozhnykh druzey perevodchika leksiko-semanticheskogo polya «turizm» [Features of the translation of false friends of translator of the lexical and semantic field "tourism"] // Molodoy uchenyy,18, 527-529.

Retsker, YA. I. (1981). Uchebnoye posobiye po perevodu s angliyskogo yazyka na rus'kiy [A manual on the translation from English into Russian]. M.: Gos. tsentr. kursy zaochn. obuch. in. yazykam "In-YAz", 84.

Skorokhod'ko, E. F. (1963). Voprosy perevoda angliyskoy nauchno-tekhnicheskoy literatury [Translation issues of English scientific and technical literature]. K.: Izdatel'stvo Kiyevskogo universiteta, 91.

Sorokin, YU. A. , Markovina I. Yu. (1988). Tekst i yego natsional'no–kul'turnaya spetsifika [Text and its national and cultural specificity] // Tekst i perevod. M.: Nauka, 8-21.

Turchina, A. A. (2012). Leksychna mízhmovna omonímíya u slov’yans'kikh movakh [Lexical interlingual homonymy in Slavic languages] // Komparativní doslídzhennya slov’yans'kikh mov í líteratur. Pam’yatí akademíka Leonída Bulakhovs'kogo, 17, 121-126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.