Лексико-семантичні особливості односкладних речень апеляціїN L Vitruk

Анотація


Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичного наповнення односкладних речень апеляції в сучасній українській літературній мові. Особливу увагу приділено виокремленню основних семантичних груп, головний член речення яких вжитий у прямому значенні. З’ясовано, що найчастіше речення-звертання містять назви осіб (як власні, так і загальні), до яких з тих чи тих причин спрямоване мовлення співбесідника, рідше ‒ це назви об’єктів флори й фауни, а також назви неістот (персоніфікованих предметів і явищ довколишньої дійсності). Виявлено безпосередній вплив мовних та позамовних чинників на вибір форм звертання, від яких суттєво залежить семантика односкладних речень апеляції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vitruk, N.L. (2010). Stylistic parameters of usage of composite sentences of representation and appeal in biblical texts/ Nadia Vitruk // Scientific Bulletin of Chernivtsi National University named after Yurii Fedkovych: Coll. Science. Works / Science. Ed. Bunchuk B.I. – Chernivtsi: Chernivtsi nat. University Press. – Vol. 506–508: Slavic philology. – P. 90–96.

Kornovenko, L.V. (2006). Appeal in pragmalinguistical aspect / L.V. Kornovenko// Linguistic research: Coll. Science. Works. ‒ Kharkiv. – Vol. 18. – P. 75-80.

Railianova, V.E. (2001). Semantic space of appeal in modern Russian language: autoref.dis. for achieving the Philology Candidate’s title: spec 10.02.02 ?’Russian language’’ / Railianova Victory Eduardovna; Dnepropetrovsk nat. un-ty. – Dnipropetrovsk. – 17 p.

Skab, M.S. (2002).Grammar of appeal in Ukrainian language : monography / M.S. Skab. – Chernivtsi : Misto, 2002. – 272 p.

Kharchenko, S. V. (2015). Variantnist fakultatyvnykh elementiv semantyko-syntaksychnoi struktury rechen [Variation of optional elements of semantic and syntactic structure of sentences]. Scientific Herald of National university of life and

environmental sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences, 215, 33-39.

Shynkaruk, V .D. (2001). Funktsionalno-stylistychni osoblyvosti frazeolohizovanykh rechen zakrytoho typu z relihiinym komponentom [Functional and stylistic features of phrazeological sentences of a closed with a religious component] Bibliia i kultura: Zbirnyk naukovykh statei [Bible and Culture: Scientific Bulletin]. Chernivtsi: Ruta, – Vyp. 3.– P.297–299.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.