Mотиваційне і словотвірне вираження суфіксації відіменних дієслівних одиниць в східнослов’янських пам’ятках XIV – XIVII ст.H V Kocherha

Анотація


У статті з’ясовано когнітивне дослідження відіменних дієслівних одиниць, що дозволяє виявити специфіку відмінностей між мовами, і віддзеркалює особливості у сприйнятті їх носіями навколишнього світу. Історичній суфіксальній семантиці належить якнайважливіша роль у номінативному процесі, що віддзеркалює особливості людського світосприйняття, специфіку культурно-історичного досвіду мовних контактів східнослов’янських етносів у писемних пам’ятках XIVXVII ст. Аспекти когнітивної концепції словотворчої мотивації узагальнені О. Селівановою. Дослідниця підкреслює, що однією з актуальних проблем сучасного словотвору та теорії номінації є дослідження мотиваційних механізмів, що на вербальному рівні виявляються у структурно-семантичних зв’язках між похідними та твірними одиницями мовної системи, а на когнітивному рівні є способом мовної репрезентації концептуальних реляцій синергетичної системи етносвідомості.Типологізацію мотиваційних зв’язків відіменних дієслівних одиниць у східнослов’янських пам’ятках XIVXVII ст. установлюємо відповідно до статусу концептуального фрагмента, обраного мотиваційною базою, що й визначає постановку проблеми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Benveniste, E. (1955). Indoevropejskoe imennoe sloobrazovanie [Indo-European Nominal Formation] Translation from the French. N.D. Andreev, Foreign. Literat, 13.

Rusanivsky, V. M. (1971). Struktura ukrains’kogo dieslova [The structure of the ukrainian verb]. Naukova dumka, 90.

Yerofeyeva, I. V. (2010). Imennoe slovoobrazovanie v jazyke russkih letopisej [Nominal derivation in the language of Russian chronicles]. Kazan (Volga) Federal University, 20.

Kubryakova, E. S. (1981). Tipy jazykovyh znachenij: Semantika proizvodnogo slova [Types of the linguistic meanings: Semantics of the derivative words]. Nauka, P. 3.

Melnychuk, O. S. (1987). Metodologichni problem analizu spivvidnoshen’ ideal’nogo I materialnogo v sferi movy [Methodological problems in analyzing correlations of ideal and material in the field of language] Linguistics, 1, 10.

Petrukhina, E.V. Cognitive aspects of the study of a derivative word in Slavic languages. Available at: http://www.seelrc.org/glossos/issues/3/petrukhina.pdf.

Potebnja, A. A. (1976). Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics]. Art, 614.

Potebnjans’ki chytannja (1981). [Potebnya’s Readings] Institute of Linguistics named after O.O. Potebnya of the Academy of Sciences of the USSR. Naukova dumka, 183.

Slovotvir suchasnoi ukrains’koi movy (1979). [Word formation of the modern Ukrainian language]. Naukova dumka, 406.

Selivanova, E. A. (2000). Kognitivnaja onomasilogija [Cognitive onomasiology]. Publishing House of the Ukrainian Phytosociological Center, 248.

Selivanova, O. O. The Cognitive Concept of the Word-Formation Motivation. Available at: selivanova.net›downloads/Cognityvna concepcia…

Khokhlacheva, V. N. (1963). K istorii otglagol’nogo slovoobrazovanija sushchestvitel’nyh v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni [On the history of verbal word formation of nouns in Russian literary language of modern times] Nauka, 152.

Dokulil, М. (1963). A Comparison Concept of the Slavic Languages Features in the Field of «Word formation». Slovo a slovesnost, № 24, 85 – 91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.