Хвороба як результат взаємодії індивіда і соціуму в романах Д. Лоджа кінця ХХ-початку ХХІ ст.O V Uzlova

Анотація


У статті розглядаються особливості функціонування образів хворого тіла в творчості сучасного англійського письменника Д. Лоджа кінця ХХ–початку ХХІ ст., що проявляються у сукупності наративних, дискурсивних і естетичних параметрів, а також у глибинних семантичних структурах тексту. На підставі аналізу романів «Терапія», «Думає…», «Автора, автора», «Глухота як вирок» і «Людина багатьох талантів» стверджується, що хвороба у творчості Д. Лоджа має амбівалентний характер. З одного боку, вона виявляється ознакою невписаності людини з нетиповим станом здоров’я у гегемонію нормальності’, яку пропагує суспільство. З іншого боку, саме хвороба часто робить індивіда невід’ємною частиною соціуму, що, своєю чергою, в текстах автора також нерідко наділяється симптомами недугів. Підкреслюється нерозривність зв’язків взаємної залежності між хворим тілом та соціокультурною матрицею, в якій воно існує. Субверсивний потенціал тіла розглядається, зокрема, як дзеркало суспільного життя. Доводиться, що в романах Д. Лоджа хвороба є щонайменше тривимірною, оскільки фігурує безпосередньо як прояв фізіологічного колапсу, як метафора домінуючої соціокультурної парадигми та як культурне явище на вищому символічному рівні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бодрийяр Ж. Общество потребления [Текст] / Ж. Бодрийяр. – М. : Республика, 2006. – 179 с.

Гундорова Т. Симптоматика «хворого тіла» [Текст] / Т. Гундорова // Критика. – Число 7–8 (№ 153–154 ). – К., 2010. – С. 24–26.

Грааф Дж. де. Потреблятсво: Болезнь, угрожающая миру [Текст] / Дж. Де Грааф, Д. Ванн, Т. X. Нэйлор. – Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. – 392 с.

Зонтаґ С. Хвороба як метафора. Снід та його метафори [Текст] / С. Зонтаґ. – К.: Видавництво Жупанського, 2012. – 162 с.

Фромм Э. По ту сторону порабощающих нас иллюзий: Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом. Дзен-буддизм и психоанализ [Текст] / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 2010. – 320 с.

Eagleton T. After Theory / T. Eagleton. – NY. : Basic Books, 2003. – P.186.

Frank A. W. The Wounded Storyteller : Body, Illness, and Ethics / A. W. Frank. – Chicago : University of Chicago Press, 1995. – 231 p.

Lodge D. A Man of Parts / D. Lodge. – NY : Penguin, 2011. – 436 p.

Lodge D. Author, Author / D. Lodge. – London : Secker and Warburg, 2004. – 389 p.

Lodge D. Consciousness and the Novel : Connected Essays / D. Lodge. – Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2002. – 320 p.

Lodge D. Deaf Sentence / D. Lodge. – NY : Penguin, 2009. – 304 p.

Lodge D. Therapy / D. Lodge. – NY : Penguin, 1996. – 336 p.

Mitchell D. T. Narrative Prosthesis : Disability and the Dependencies of Discourse / D. T. Mitchell, Sh. L. Snyder. – Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000. – 228 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.