ДО ПРОБЛЕМ ДНАМІК ЛЕКСКО-СЕМАНТЧНОЇ НОРМ ЗА ЛСТАМ ІВАНА ПУЛЮЯ (пол. ХIХ – поч. ХХ ст.)

І Д Фаріон

АнотаціяУ статті досліджено лексико-семантичну практику видатного мислителя І. Пулюя за його нещодавно опублікованими листами, що є показовим лінгвофокусом мовно-політичного розвитку Галичини половини ХIХ – початку ХХ ст.

    основі розвідки – діахронно-синхронний аналіз динаміки лексико-семантичної норми на базі зіставлення знакових лексикографічних джерел та в контексті зміни суспільно-політичних обставин.Повний текст:

PDF

Посилання


Гнатюк, Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Текст] / Л. П. Гнатюк. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 446 с.

Копистенский, З. Палинодия [Текст] // Русская историческая библиотека. Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб,1878. – Т. 4. – Кн.

– С. 312–1180.

Лесюк, М. Доля моєї мови [Текст] / М. Лесюк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря,

– 286 с.

Лесюк, М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині [Текст] / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 729 с.

Липинський В. та його доба: Книга перша [Текст] / упорядники Осташко Т. Терещенко Ю. / В. Липинський. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с.

Міхновський, М. Суспільно-політичні твори [Текст] / М. Міхновський. – К. :

Смолоскип, 2015. – 462 с.

Полтава, П. Чому ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами? [Текст] / Петро Полтава // Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф. – К. : КМ, 2015.

– С. 221–222.

Cідак, В., Осташко, Т., Вронська, Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника [Текст] / В. Cідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – К. :

Темпора, 2009. – 426 с.

Теліга, О. Збірник / Олена Теліга. – Київ-Париж-Лондон, 1992. – 473 с.

Ткач, Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. Частина 1: Матеріали до словника [Текст] / Людмила Ткач. – Чернівці :

Рута, 2000. – 408 с.

Ткач, Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку [Текст] / Людмила Ткач. – Чернівці : Книги – ХХI, 2007. – 704 с.

Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка,

–1986. – Т. 28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.