Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі «зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка»)L I Lonska

Анотація


У статті проаналізовано лексеми на позначення осіб за словотвірними особливостями, семантикою, походженням, уживаністю, стилістичним навантаженням і функціями. З’ясовано, що найпродуктивнішими є словотвірні моделі з формантами -ник і -ар. Деривати з суфіксом -ник представлені десятьма словотвірними моделями, з суфіксом -ар – трьома. Мотиватором похідних утворень є переважно іменники, рідше – дієслова.

 

Здійснено

семантичну   класифікацію   аналізованих   лексем,   у   межах   якої

 

 

13 © Л. І. Лонська,2016

 

 

 

74


виокремлено тематичні та лексико-семантичні  групи. Описано лексику з погляду

 

вживання, зокрема досліджено різновиди архаїзмів та історизми. За походженням виокремлено праслов’янські й запозичені (з польської, німецької, грецької, латинської, єврейської мов) лексеми. Виявлено лексеми, що не належать до літературної мови: діалектизми, арготизми, вульгаризми, лайливі слова, а також негативно конотовані лексеми (зневажливі та іронічні).


Повний текст:

PDF

Посилання


Boychuk, V. (2012). Comparative-onomasiological characteristics of desubstantivized nouns-persons' names according to their profession in the Ukrainian and the English languages. Movoznavchyi visnyk : zb. nauk. pr. / Vidp. red. H. I. Martynova. (Linguistic Herald: collection of scientific works/ Ed. by A. I. Martynova). Cherkasy. 2012. 14-15, 68-75 (in Ukr.)

Volynets, G. (2008). Peculiarities of persons' names of common gender with zero-suffix. Linhvistychni studii. (Linguistic Studios). Donetsk. 17, 150-154 (in Ukr.)

Godovana, M. P. (2009). Glossary of persons' names according to the type of activity. K.: Naukova Dumka. 176 (in Ukr.)

Kyslyuk, L. (2008). New life of repressed words. Svitohliad. (Svitoglyad). 2, 80 (in Ukr.)

Kyslyuk, L. (2012). The usual and the occasional in the author's neologisms denoting persons' names Movoznavchyi visnyk : zb. nauk. pr. / Vidp. red. H. I. Martynova. (Linguistic Herald: collection of scientific works/ Ed. by A. I. Martynova). Cherkasy. 14-15, 56-62 (in Ukr.)

Puzyrenko, Ya. V. (2005). Agent-professional women's names in lexico-graphical description and in usage: Synopsis of the dissertation for a candidate degree in philology, speciality 10.02.15 - general linguistics. K. 21(in Ukr.)

Savelyeva, L. (2007). Ethno-culturally determined patterns of forming nouns-persons' names according to their place of living. Movoznavchyi visnyk : zb. nauk. pr. / Vidp. red. H. I. Martynova. (Linguistic Herald: collection of scientific works/ Ed. by A. I. Martynova). Cherkasy. 5, 121-122 (in Ukr.)

Styshov, O. A. (2005). Ukrainian vocabulary of the end of the XXth century: (On the material of Mass Media) [2nd edition]. K.: Pugach, 388 (in Ukr.)

Tomilenko, L. M. (2014). Persons' names according to the type of their activity in the Ukrainian translated lexicography of 1918-1933. Access//: eprints.zu edu.ua (in Ukr.)

Kharchenko, S. V. (2014) Aktualni pytannia kodyfikatsii syntaksychnoi normy ukrainskoi literaturnoi movy v slovnyku [Current issues of codification of syntactic rules of the Ukrainian language in the dictionary] Ukrainian studies VI. Modern Ukrainian. Issues of language, literature and culture. AUPO. Faculty of Philosophy. Philology 103-2014. - Olomouc: Palacky University in Olomouc, 90-93.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.