Символічний зміст концепту молодість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)О V Beshlei

Анотація


Актуальність теми продовження молодості і її повернення відтворює символічний зміст актуалізованого у художньо-літературному дискурсі концепту МОЛОДІСТЬ, що є своєрідним відображенням уявлень та образів, які виникають у представників англомовного соціуму при апелюванні до даного концепту. Мета дослідження вбачається у вивченні характеристик засобів вербалізації, які експлікують або імплікують символічний зміст досліджуваного концепту у художньому дискурсі. Мета формує завдання: окреслити загально теоретичне підґрунтя вивчення символу з точки зору різних наукових підходів; за допомогою інтерпретаційно-текстового аналізу описати асоціативні ланцюжки, які лежать в основі символу повернення та збереження молодості і формуються у свідомості представників англомовної культури. Результати підтверджують універсальність природи символу, його вмотивованість, багатоаспектність та архетипність, що попередньо маніфестувалось багатьма науковцями у сфері психології, філософії, лінгвокультурології, етнолінгвістики. Перспективи дослідження пов’язуємо з вивченням символічного змісту концепту МОЛОДІСТЬ на основі більш репрезентативного матеріалу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Lav, N. (2006). Kognicija i jazykovoj mir [Cognition and language world] (Trans. from English). Moscow, Russia: Gnozis, 364

Losev, A. (1995). Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo [The problem of symbol and realistic art]. Moscow, Russia: Iskusstvo, 320.

Lotman, Ju.( 2001). Semiosfera [Semiosphere ]. St.Petersburg, Russia: Iskusstvo – SPB, 704.

Todorov, C. (1999). Teorii simvola [The theories of symbol] (Trans. from French). Moscow, Russia: Dom intellektual'noj knigi, 384.

Jung K. (1996). Chelovek i ego simvoly [The man and his symbols] / Jung K. G. (Trans. from English). St.Petersburg, Russia: B.S.K., 454

Barnes, J. (2004). The lemon table. Kent: Chatham.

Jong, E. (1989). Tapestry. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group.

Wilde, O. (1998). The Picture of Dorian Gray. London: Penguin Books.

Caldwell, T. (1986). The Sound of Thunder. Glasgow: William Collins Sons & Co.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.