ІВАН ФРАНКО – ВДАТНЙ ВЧЕНЙ-ГУМАНІТАРІЙ, AРХІТЕКТОР СОБОРНЦЬКОЇ ІДЕЇ ІСТОРІОГРАФІЧНЙ АСПЕКТ ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СПАДЩН

Б З Якимович

Анотація


У статті зроблено спробу дати сучасну оцінку Іванові Франкові як видатному історикові та державникові, який упродовж усього життя був консеквентним соборником, глибоко розумів потребу збудувати Українську Самостійну Соборну Державу, яка лише одна може вберегти українців від асиміляції, дозволить вільно розвивати науку та культуру європейського рівня.


Повний текст:

PDF

Посилання


Франко, Іван. Зібрання творів: У 50 т. [Текст] / І. Франко. – Київ: Наук. Думка,

– 1986.–Т. 1–50;

додаткові томи:

Франко, Іван. Зібрання творів: У 50 т. Покажчик купюр [Текст] / І. Франко. –

Київ: Наук. Думка, 2009. – 336 с.

Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів: У 50 т. [Текст] / І. Франко. –

Київ: Наук. Думка, 2008 – 2011 – Т. 51–54.

Багалій, Д.І. Іван Франко як науковий діяч: загальний нарис [Текст] / Д.І.

Багалій. – Україна. – Кн. 6. – Київ, 1926. – С. 21–42.

Дорошенко В. Спис творів Івана Франка з додатком спогадів про нього і рецензій на його писання [Текст]/В. Дорошенко// Матеріали до укр. бібліографії. —

Л.: Вид. НТШ, 1918. — Т. IV.

Злупко С.М. Іван Франко – економіст [Текст] / С.М. Злупко. – Львів: МП

“Слово”, 1992. – 208 с.

Кравець, М. М. Іван Франко – історик України [Текст] / М. М. Кравець. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1971. – 204 с.

Якимович Б.З. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти [Текст] / Б.З. Якимович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка,

– 691 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.