Eкзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Mихайла CитникаІ P Vasylyshyn

Анотація


У статті розглянуто екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника – одного із найяскравіших представників української еміграційної літератури ХХ ст. Виокремлено концепти, які з погляду екзистенціального аналізу домінують у бутті-у-світі особистості (у художньому тексті – ліричного героя) – відчуження, тривога, самотність, смерть – змушуючи

 

врешті-решт здійснити «свободу вибору», що визначатиме модус автентичного чи неавтентичного існування. Досліджено, що концепти, що домінують у ліриці поета, визначають його сприйняття реалій світу, яке трансформується у власне буття-у-світі на його найглибшому внутрішньому психологічному та художньо-філософському рівні – екзистенції поета, вираженій у поетичному слові. Проаналізовано провідні екзистенційні мотиви у творчості митця, що складають художньо-філософську основу його повоєнної лірики. Різнопланове дослідження творчої спадщини Михайла Ситника відтворює й доповнює загальну картину літературного процесу повоєнного періоду на основі вивчення творчості українських письменників в еміграції, аналізу художніх напрямів, стилів, літературно-філософських концептів, художньо-філософських тенденцій, виявляє вплив цього періоду на подальший розвиток української літератури ХХ і ХХІ століть.


Повний текст:

PDF

Посилання


Astafiev Oleksandr (1998). Liryka ukrainskoi emihratsii: evoliutsiia stylovykh system [Lyrics of the Ukrainian emigration: evolution of the style systems]. Kyiv – 314.

Virnyi Mykola, Mykhailo Sytnyk (1995). Tvorchi periody poeta [Creative periods of the poet] // Ukrainske slovo. – Kyiv: Ros, V. 4 – 432-435.

Kachurovskyi Ihor (1998). Tsvit paporoti [Fern Blossom] of Sytnyk Mykhailo (Radioscipt) // Sytnyk Mykhailo. Katam naperekir: poezii, proza, spohady [In spite of the executioners, poetry, prose, memoirs] / [compile Nevrlyi M., Bulakh H.]. – Kyiv: Publishing House named after Olena Teliha, 13-23.

Koordynaty. Antolohiia suchasnoi ukraiinskoi poezii na zakhodi [Coordinates. Anthology of the modern Ukrainian poetry in the West]: [in 2 volumes] / [compiler Boichuk Bohdan and T. Rubchak Bohdan]. – New-York: Modernity, 1969 – V. 2 – 487.

Nabytovych I. (2008) Universum sacrum v khudozhnii prozi (vid Modernizmu do Postmodernizmu) Universe sacrum in the prose (from Modernism to Postmodernism): Monograph. – Drohobych-Liublin: Posvit, 600.

Nevrlyi Mykola (1998). Z Ukrainoiu v sertsi svoiemu [With Ukraine in your heart] // Sytnyk Mykhailo. Katam naperekir: poezii, proza, spohady [In spite of the executioners, poetry, prose, memoirs] / [compile Nevrlyi M., Bulakh H.]. – Kyiv: Publishing House named after Olena Teliha, 13-23.

Mykhailo Orest (1994). Zapovity Yu. Klen [Wills of Yu. Klen] // Ukrainske slovo. – Kyiv: Ros. – Book 1. 597-605. – Chrestomathy of the Ukrainian literature and literary criticism of the twentieth century).

Sytnyk Mykhailo (1998). Katam naperekir: poezii, proza, spohady [In spite of the executioners, poetry, prose, memoirs] / [compile Nevrlyi M., Bulakh H.]. – Kyiv: Publishing House named after Olena Teliha, 448.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.