ГЕРМЕНЕВТЧНЕ НАПОВНЕННЯ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСЛЯ СТЕФАНКА

Б М Кар'янчук

Анотація


У статті доводиться існування герменевтичних концепцій в епістолярній спадщині В. Стефаника. При цьому констатується їхнє масштабне внутрішньо-текстове закорінення, яке продуктивно визначає розгортання мислительних процесів автора, їхнє структурування, а також має виразно системний характер. Системна специфіка обумовлюється наявністю таких

 

найголовніших підсистемних складників, як антидогматизм, мовно-герменевтичний феномен, аспект герменевтика індивіда, внутрішній діалогізм, власне тлумачне начало та ін. Усі вони є самоцінними та воднораз введеними в

 

силове поле діалогічної взаємодії між собою в межах герменевтичної систематики. Особливо суттєвим є момент герменевтики індивіда, який у процесі розгортання мисленнєвої діяльності взаємодіє найперше з антидогматизмом. Герменевтика індивіда постає введеною в ширшу площину відношення-стосунку, що досягається завдяки фіксації смислової співдії автора та реципієнта, що може трансформуватися до рівня автор – персонаж. У сферу тлумачення постають введеними ті реалії, які характеризують специфіку літературної творчості та

 

проектуються в площину історико-літературного процесу. Мовно-герменевтичний феномен та здатність ним оперувати з урахуванням належної дистанції щодо індивіда насвітлює розуміння письменником герменевтичних основ художньої самореалізації індивіда, які пояснюють, зокрема, причини своєрідних творчих пауз в художньо-естетичній еволюції митця.


Повний текст:

PDF

Посилання


Астрахан, Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія [Текст]/ Н. Астрахан. – К.: Академвидав, 2014. – 432 с.

– (Серія «Монограф»).

Борев, Ю. Герменевтика. Герменевтическая интерпретация. Герменевтический круг [Текст]/ Ю. Борев // Эстетика. Теория литературы : Энциклопедический словарь терминов. – М.: Астрель-АСТ, 2003. – С. 94 – 95.

Врубель, Л. Герменевтика [Текст]/ Л. Врубель // Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 56 – 113.

Гнідан, О.Д. Василь Стефаник. Життя і творчість [Текст]/ О.Д. Гнідан. – К.: Радянська школа, 1991. – 222 с.

Ковалів, Ю. Герменевтика. Герменевтичне коло [Текст] / Ю. Ковалів // Літературознавча енциклопедія. У 2 т . – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – С. 220

– 221.

Лановик, З. Hermeneutica Sacra : монографія [Текст]/ З. Лановик. – Тернопіль : Ред.-вид. від. ТНПУ, 2006. – 587 с.

Лановик, М. Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії : автореф. дис. … д-ра філолог. Наук [Текст] / М. Лановик. – Київ : Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – 39 с.

Мітосек, З. Література як діалог [Текст]/ З. Мітосек // Мітосек З. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь : Таврія, 2005. – С. 279 – 306.

Мних Р. Герменевтика, герменевтика, герменевтика… [Текст]/ Р. Мних // Слово і час. – 2005. – № 4 . – С. 50 – 58.

Наливайко, Д. Вступне слово упорядника[Текст] / Д. Наливайко // Ґадамер Г.- Ґ. Герменевтика і поетика. – К.: Юніверс, 2001. – С. 5 – 6.

Піхманець, Р. Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича [монографія]. – Серія «Бібліотека ЛітАкценту» [Текст] / Р. Піхманець. – К.: Темпора, 2012. – 580 с.

Стефаник, В. Повне зібрання творів : в 3 т. [Текст]/ В. Стефаник. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1952. – Т. 3. – 359 с.

Хализев, В. Теория литературы [Текст]/ В. Хализев. – М.: Высшая школа,

– 398 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.