«ПОТУГА, ЩО ВОЛОДІЄ ПРЕСТОЛОМ СВІТА» (ВІТАЛЬНА АКСІОЛОГІЯ Й ПОЕТКА НОВЕЛ НАТАЛІЇ КОБРНСЬКОЇ «ЗАСУД»)24

А І Швець

Анотація


У статті проаналізовано поетику художнього психологізму маловідомої новели Н. Кобринської «Засуд» (1906 р.) з погляду характеротворення, стильових виявів, авторської інтенційності у дослідженні феноменів позасвідомості.

 

Осмислено автопсихографічну ґенезу цього твору. Онтологічна дихотомія життя ‒ смерть, глибокі філософські рефлексування й душевні сум’яття, врешті

 

домінуюча танатологічна візійність, що генерують внутрішньо-подієвий, психологічний сюжет цього твору були інспіровані тогочасними біографічними реаліями, стресовими переживаннями, ситуацією життєвого відчаю, самотності, зреченого замолоду материнства, що їх зазнала Кобринська на схилку літ.

 

З’ясовано ідейно-естетичні паралелі твору Кобринської зі світоглядною концепцією «філософії життя», головними засадами якої були вітальні вартощі, екзальтована життєвість, чуттєва розкутість, насолода, емоційний порив, поцінування життя. Концептуальні засади «філософії життя» виявляються також в імагологічній тканині цього твору. Авторка вдало експлікує пафос долі, залежність людського життя від фатуму (грізного засуду богині Немезіди), наснажує твір трагічними екзистенційними мотивами; в поетикальну парадигму уводить символічний образ човна, техніку фізіогномічного мистецтва з гендерними особливостями.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дучимінська О. Мої спомини про Наталію Кобринську /О.О. Дучимінська // Жіноча доля. ‒ 1934. ‒ 15 червня‒1 липня. ‒ Ч. 12‒13. ‒ С. 3‒7.

Кобринська Н. Засуд /Наталія Кобринська //Діло. ‒ № 27. ‒ 6/19 лют.; № 30.

/22 лют.; № 32. ‒ 13/26 лют.

Кобринська Н. Ніцшеанські мотиви /Наталія Кобринська з Озаркевичів // Діло. ‒ 1907. ‒ № 127. ‒ 20 червн.; № 128. ‒ 21 червн.

Кріль К. Листування Н. Кобринської з Нечуєм-Левицьким та Борисом Грінченком / Кріль К. А. // Українське літературознавство. ‒ 1970. ‒ Вип. 10. ‒ С. 120‒128.

Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) / Микола Легкий// Українське літературознавство. ‒ 2012. ‒ Вип. 75. ‒ С. 95‒115

Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності : Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003.

Наша доля. Збірник праць ріжних авторів. Видає Наталія Кобринська. ‒ Стрий, 1893. ‒ Кн. 1. ‒ С. 68‒78.

Ортега-і-Гасет Х. Тема нашої доби / Перекл. В. Сахно // Хосе Ортега-і-Гасет. Вибрані твори. ‒ К.: Основи, 1994. ‒ С. 315‒369.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.