MЕТОД ВКЛАДАННЯ ПРАКТЧНОГО КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВ З ВКОРСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ26

О М Канівець

Анотація


У статті проаналізовано методи викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій. Автор виділяє метод дискусійного аналізу ситуацій і метод анотаційного запису. Під методом анотаційного запису автор розуміє перегляд студентами уривків із фільму близько 10 хвилин, після чого викладач зупиняє перегляд і просить студентів коротко записати основну ідею або подію цього уривку.

 

Крім того, у статті розглянуто проектні технології навчання у рамках використання новітніх інформаційних технологій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Журавська Н. С. Методологія проектування інтерактивних курсів на основі європейського досвіду [Текст] : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. С. Журавська. – К. : Вид.центр. НАУ, 2010. – 143 с.

Кондратюк А. П. Педагогика [Текст] : уч. пос. [для студ. пед. ин-тов] / А. П. Кондратюк. – К. : Вища школа, 1982. – 382 с.

Лузан П. Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі [Текст] : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Г. Лузан. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 224 с.

Манько В. М. Ступенева підготовка інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва [Текст] : монографія / В. М. Манько, В. В. Іщенко. – К. : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005. – 506 с.

Харченко С. Комунікативна компетенція як складова професійної компетентності викладача ВНЗ [Текст] / С. Харченко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14-16 травня 2015 р. – К. : Міленіум, 2015. – С. 176-178.

Bligh D. A. What's the Use of Lectures? [Text] / D. A. Bligh. – San Fransisco, 2000. – 264 р.

Bushby P. A. The Impact on Education [Text] / Р. А. Bushby, B. C. Ward // Journal of Pedagogocal Education. – 2003. – № 10 (1). – Р. 19-22.

Howe M. J. Student note-taking as an aid to learning [Text] / M. J. Howe. – Exeter University Teaching Services, 1977. – 151 p.

Isaacs G. Lecturing practices and note-taking purposes [Text] / G. Isaacs // Studies in Higher Education. – 1994. – № 19 (2). – Р. 203-216.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.