Eвалюаційні методи в навчанні іноземних мовH І Kapnina, І B Korotiaieva

Анотація


Статтю присвячено висвітленню поняття «евалюація», що є відносно новим у вітчизняній методичній науці, але тенденційним у контексті сучасного процесу викладання в навчальних закладах різного освітнього рівня, характерною для якого є поступова зміна ролі вчителя з ментора, наставника, який одноосібно приймає рішення, яким буде урок, та керує навчальним процесом на своєму занятті, на роль помічника в оволодінні новими навичками, провідника в світ знань. Евалюація є одним з можливих імпульсів для самовдосконалення, певним інструментом у професійному розвитку педагога.

 

        дослідженні проаналізовано передумови для використання евалюаційних методів на уроках іноземної мови; визначено їх мету, функції, ознаки; розглянуто алгоритм проведення евалюацій, особливості обробки їх результатів. Подано приклади найуспішніших евалюаційних методів з детальним описом механізму їх реалізації на уроці іноземної мови. Намічено перспективи адаптації означеного методичного явища до реалій українського освітнього ландшафту.


Посилання


Pal'mova E. Evalyuatsiya kak neot"emlemaya sostavlyayushchaya sovremennogo obrazovaniya / Elena Pal'mova // Vestnik Taganrogskogo instituta ekonomiki i upravleniya. – 2011. – №1. – S. 76–81.

Bastian J. Feedback im Unterricht. Lernen verstehen und einen Dialog über das Lernen beginnen / Johannes Bastian // Pädagogik. – 66.Jahrgang. – Heft 4/2014. – S.6–9.

Evaluation – Methodenrepertoire // Beiblatt Geleitete Schule. – Heft 3/2011. – 15 S.

Evaluation/ Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. – Band 6. – 20., überarbeitete und aktualisierte Auflage: Leipzig [u. a.], 1997. – 1240 S.

Evaluation der Projektarbeit. Informationsblatt für Förderprojekte [Elektronnyy resurs]. – 11 S. / Rezhym dostupu: http://www.buergerstiftung-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Projektfoerderung/infoblatt%20evaluation.pdf

Gathering Feedback from Students.– The Center for Teaching. – Vanderbilt University, 2016 [Elektronnyy resurs] / Rezhym dostupu: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/student-feedback/

Meyer W. Was ist Evaluation?/ Wolfgang Meyer // Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung. – Heft 59. – 12 S.

Peez G. Evaluation des eigenen Kunstunterrichts / Georg Peez, Michael Schacht. [Elektronnyy resurs] / Rezhym dostupu: https://www.forrefs.de/sekundarstufe/unterricht/unterricht-halten/lehrerverhalten/sie-haben-es-in-der-hand-lehrerfeedback-als-steuerungselement.html

Was ist Evaluation [Elektronnyy resurs] / Rezhym dostupu:: http://www.fh-dortmund.de/de/hs/servicebe/verw/dezernate/v/eval/Was_ist_Eva.php


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.