ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТВНХ УМІНЬ ТА НАВЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВ: ДОСВІД ЗАКОРДОННХ ФАХІВЦІВ

В С Максимчук

Анотація


У статті висвітлено закордонний досвід щодо формування і розвитку комунікативних умінь та навичок у процесі навчання учнів з німецької мови за межами ФРН. З'ясовано, що комунікативний підхід передбачає органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвої документацією.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бориско, Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки [Текст] / Н. Ф. Бориско. – К.: фирма «?НКОС». 2001. – 267 с.

Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст] / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТ?, 2000. – С. 71 – 79.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328с.

Харченко С. Комунікативна компетенція як складова професійної компетентності викладача ВНЗ [Текст] / С. Харченко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14-16

травня 2015 р. – К. : Міленіум, 2015. – С. 176-178.

Rainer, E. Wicke. Herz oder Pistole? Kommunikatives für Unterricht/ E. Wicke Rainer. Huber Verlag, 2007, 79s.

Robert, Gerhardt. Mit dir sind wir vier/ Gerhardt Robert. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1983, S. 49 – 50.

Rudolf, Otto Wiemer. Biespiele zu deutschen Grammatik/ Otto Wiemer Rudolf. Wolfgang Fietkau Verlag, Berlin, 1973, S. 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.