ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТ МЕТОДК ВКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

О В Бабенко, Н А Шостак

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблем методики викладання перекладу, а саме аналізу практичних методів навчання перекладу та системи вправ для формування перекладацької компетенції у майбутніх перекладачів. Приділено увагу важливості формування перекладацької компетенції. Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити ефективні методи навчання перекладу та підібрати систему вправ, яку можна використати в ході навчального процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко М. Л. Выбор практических методов и упражнений при обучении переводу [Електронний ресурс] / М.Л. Авраменко // Режим доступу: http//www.natek.freenet.kz/2006/Avramenko.rtf

Алексеева ?. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей [Текст] / ?. С. Алексеева. – СПб.: ?здательство «Союз», 2001 – 288 с.

Баранова С.В. Актуальні питання методики викладання перекладу[Текст] / С.В.Баранова [Текст] // Вісник Сумського державного ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2002. – №4(37). – С. 12-15.

Бондаренко О. М., Коротяєва І. Б. Практичні методи та система вправ для формування перекладацької компетенції у студентів-перекладачів. [Текст] / О.

Бондаренко, І. Б.Коротяєва // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2014. – С. 173-174.

Педагогика: учебник для студентов педагогический учебных заведений [Текст] / под ред. П. ?. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2002.

– 608 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад”[Текст] / Л.

Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.