ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРСТКА ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛВОСТІ РЕЧЕНЬ ПР ПЕРЕКЛАДІ

В В Мінаков, Б С Защипась

Анотація


У статті розглянута характеристика простих та складних речень, їх відмінності при перекладі на українську мову, оскільки уміння правильно складати речення є запорукою досвідченого перекладача. У сучасному перекладознавстві накопичено певний досвід аналізу речень, вони описані із формально-граматичної точки зору. Насамперед дається характеристика дієслівних форм, що вживаються в умовних конструкціях. Тому досліджено способи перекладу речень з англійської та німецької мови на українську.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева ?. С. Введение в переводовведение [Текст]/ ?. С. Алексеева. –

М.: Академия, 2004. – 352 с.

Бархударов Л. С. Язык и перевод [Текст] / Л. С. Бархударов. – М.: Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

Гузеева К. А. Английский язык. Справочные материалы [Текст] / К. А. Гузеева. – М.: Просвещение, 1993. – 288 с.

Дмитриева Л. Ф. Курс перевода [Текст] / Л. Ф. Дмитриєва. – М.: Ростов н/Д,

– 304 с.

Ермолович Д. ?. Основы профессионального перевода [Текст] / Д. ?. Ермолович. ‒ М.: Логос, 1996 – 335 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. школа, 1990. – 253 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.