Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання)N S Olkhovska, U D Babych

Анотація


У статі здійснено перекладознавчий аналіз технічних прийомів й стратегій перекладу англомовних директивних текстів на матеріалі інструкцій з експлуатації сільськогосподарського обладнання. Класифікація стратегій перекладу за принципами перекладу: стратегія за принципом перекладу того, що зрозуміло перекладачеві; перекладацька стратегія «переклад змісту, а не букви оригіналу»; стратегія максимального відтворення змісту оригіналу; перекладацька стратегія домінування значення цілого над значенням окремих частин. Перекладознавчий аналіз тексту інструкцій до електропили STIHL MSE 140 C, газонокосарки Bosch ROTAK 320, польового комп'ютера Envizio Pro II дозволив виявити, що переклад інструкцій часто можливий шляхом використання дослівного перекладу, проте переважним типом перекладу є переклад консультативний, що включає в себе використання таких перекладацьких трансформацій, як конкретизація та додавання, що дозволяють покращити якість перекладу за умови повного розуміння перекладачем тексту інструкції. Перекладознавчий аналіз текстів інструкцій до сільськогосподарської техніки дозволив з’ясувати, що при відтворенні текстів інструкцій до цієї техніки у перекладі найбільш доцільною стратегією є стратегія максимального відтворення змісту оригіналу, хоча стратегії перекладу часто використовуються в комплексі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vykypedyia, svobodnaia entsyklopedyia [Wikipedia, the free encyclopedia]. [Electron resource]. Available at: http://ru.wikipedia.org/wiki/Руководство_пользователя

Harazhankina, O. M. (2011) Leksychni transformatsii pry perekladi tekstiv naukovo-tekhnichnoi tematyky (na materiali slovnyka mashynobuduvannia ta hirnychoi spravy) [Lexical transformation in the translation of topics of scientific and technical texts (based on the dictionary engineering and mining)]. Herald of Luhansk Taras Shevchenko national university. № 9 (220). Ch. II. Kyiv, 149-155.

Kyiak, T. R. (2008) Perekladoznavstvo (nimetsko-ukrainskyi napriam) : pidruchnyk [Translation (German-Ukrainian direction): textbook]. Kyiv: Publishing and Printing Center «Kyiv University», 543.

Komyssarov, V. N. (1980) Lynhvystyka perevoda [Linguistics Translation]. Moscow: International Relations, 167.

Maksymov, S. Ie. (2002) Faktor dorechnosti / nedorechnosti u perekladi [Factor of appropriateness / inappropriateness in translation]. [Electronic resource]. Available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11041/1/Maksimov.pdf.

Parshyn, A. (2002) Teoryia y praktyka perevoda [Theory and Practice of Translation]. Moscow: Nauka, 202.

Pro zatverdzhennia Pravyl tekhnichnoi ekspluatatsii teplovykh ustanovok i merezh : Nakaz Ministerstva Palyva ta enerhetyky Ukrainy № 71 vid 14. 02. 2007 [On approval of Rules of technical operation of thermal power plants and networks: Ministry of Fuel and Energy of Ukraine № 71 from 14. 02. 2007]. [Electronic resource]. Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/print1260343312102250

Fedorov, A. V. (2003) Osnovy zahalnoi teorii perekladu : navch. posib. [Fundamentals of the general theory of translation: teach. guidances.]. Moscow: Higher School, 303.

Envizio Pro™ & Envizio Pro II™ Installation & Operation Manual. – 68 p.

Envizio Pro™ & Envizio Pro II™ Installation & Operation Manual, 71.

Lawnmower ROTAK 320: Instruction Manual, 15.

Lawnmower ROTAK 320: Instruction Manual, 11.

Merriam-Webster Online Dictionary [Electronic resource]. Access mode: http://www.merriam-webster.com/.

STIHL MSE 140, 160, 180, 200: Instruction Manual, 94.

STIHL MSE 140, 160, 180, 200: Instruction Manual, 52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.