Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терміносистемиN S Olkhovska, Yu V Khudzhina

Анотація


У статті розглядаються способи утворення лексичних одиниць термінів природоохоронної тематики англійської та німецької мов та засоби передачі їх українською мовою. Значна увага приділяється саме структурно-семантичним особливостям екологічних термінів. Проведено словотвірний аналіз. Особлива увага приділяється афіксальному методу утворення нових лексичних одиниць (а саме префіксальному, суфіксальному, префіксально-суфіксальному методам). Розглянуто нові екологічні словосполучення, а саме способи їх утворення. Значна увага приділяється ініціальній абревіації, гібридним утворення, акронімам, контамінації, скороченням. У статті також розглянуто особливості екологічного терміна як одиниці галузевої терміносистеми; продемонстровано вплив дефініції і контексту на виокремлення екологічного терміна з ряду одиниць інших галузей знань. Актуальність вибору теми визначається, з одного боку, роллю екологічної лексики у збагаченні словникового складу німецької мови, а з іншого – необхідністю комплексного аналізу інноваційних процесів та явищ у лексиці сфери екології останніх десятиліть. Аналіз існуючих форм термінів дозволяє встановити найбільш продуктивні способи та моделі їх утворення, що дає можливість подальшого прогнозу розвитку терміносистеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Averbuh, K. Ya. (2004) Obshchaya teoriya termina [The General theory of the term]. Ivanovo, 252.

Aivazovi, N. M. (2012) Formuvannia ukrainomovnoyi terminosystemy «promyslova Ekologiya» (lingvokognityvni zasady) [The formation of Ukrainian system of terms «industrial Ecology» (linguistic and cognitive foundations)]. Problems of Ukrainian system of terms: collection of scientific papers, 58-61.

Bagmut, Y. A. (2005) Problemy perekladu suspilno-politychnoyi literatury ukrayinskoyu movoyu [Problems of translation of social and political literature into the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka, 58.

Ivanova, N. A. (2010) Slovotvirnyi potentsial anglomovnykh leksychnykh innovatsiy sfery ekologiyi ta problem yikh perekladu ukrayinskoyu movoyu [Tekst] [Derivational potential of English lexical innovations in the sphere of ecology and the problems of their translation into the Ukrainian language [Text]]. Philological treatises, B.2, №1, 121-127.

Kyyak, T. R. Zapozychennia ta internatsionalizmy u fakhovych movakh [Borrowings and internationalisms in the professional languages]. [Internet resource]. Access mode: http://eprints.zu.edu.ua/ 1068/1/06ktpifm.pdf.

Kiyak, T. R. (1989) Lingvisticheskiye aspekty terminovedeniya [Linguistic aspects of terminology]. Kyiv: UMK VO, 104.

Kubryakova, E. S. (1990) Slovoobrazovanie [Word formation] // Linguistic encyclopedic dictionary. Moscow: Soviet encyclopedia, 331.

Medetova, M. E. (1989) Inoyazychnyye zaimstvovaniya v russkom yazyke (na material terminologii sportivnykh igr) [Foreign borrowings in the Russian language (on the material of the terminology of sports games)]. Comparative study of languages and interference, Alma-Ata, 84-89.

Rytikova, L. L. (2008) Osoblyvosti formuvannia biotechnologichnoyi terminologiyi angliyskoyi movy [Features of the formation of the biotechnological terminology of the English language]. Agricultural science and education. B.9. №3-4, 122-126.

Rudenko, N. S. (2011) Ekologichna leksyka yak obyekt perekladu: teoretychnyi ta metodologichnyy aspekty [Environmental lexicon as an object of translation: theoretical and methodological aspects]. Gazette of LNU of Taras Shevchenko, №16(227), P.I, 56-60.

Salamakha, M. Ya. (2013) Antonimiya u paradyhmatychnykh vidnoshenniyakh anhlomovnoyi terminologiyi sfery okhorony dovkillya [Antonimics in paradigmatic relations of English terminology in the sphere of environmental protection]. Gazette of Zhytomyr state university of Ivan Franko, Is.28, 220-223.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.