Л. О.Лавровський про природу й походження редукованих голоснихV A Hlushchenko

Анотація


Плідно вивчаючи історію фонетичних явищ східнослов’янських мов, П. О. Лавровський зробив вагомий внесок у дослідження природи й походження редукованих голосних ъ, ь у давньоруській мові.  Слідом  за  О. Х. Востоковим  та  І. І. Срезневським Лавровський розглядав ъ, ь як праслов’янську спадщину в давньоруській мові. На думку Лавровського, термін Востокова напівголосні є не зовсім вдалим; стосовно до ъ, ь треба говорити про голосні звуки. Лавровський довів, що Г. П. Павський, говорячи про «придихи», фактично відстоює консонантну природу ъ і ь. Водночас Павський писав про те, що літери ъ і ь використовувалися

   


© В.А. Глущенко,2016


для позначення твердості та м’якості приголосних і для заміни «збіглих» голосних. Лавровський підкреслив, що тут спостерігається нерозмежування значень літер ъ, ь у давньоруській мові й у сучасній російській. Значну увагу Лавровський приділив походженню звуків ъ, ь: праслов’янський ъ походить від праіндоєвропейського u короткого, а праслов’янський ь – від i короткого. Отже, Лавровський подав найбільш повну для свого часу характеристику давньоруських ъ, ь з погляду їх природи й походження.


Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Vostokov А. Kh. Rassuzhdeniye о slavyanskom yazyke, sluzhashcheye vvedeniyem k grammatike segо yazykа, sostavlyayemoy pо drevneyshim оnogо

pismennym pamyatnikam [Discourse on the Slavic language, which serves as an introduction to the grammar of this language is at the oldest written monuments thereof] / А. Kh. Vostokov // Vostokov А. Kh. Filologicheskiye nablyudeniya. – Sankt- Peterburg, 1865. – S. 1–27.

Glushchenko V. А. Pryntsypy pоrіvnialnо-іstorychnohо dоslidzhennia v ukrainskomu і rosiiskomu movoznavstvі (70-і rr. XIX st. – 20-і rr. XX st.) [The principles of comparative historical research in Ukrainian and Russian linguistics (70-ies. XIX century. - 20-ies. XX century.)] / V. А. Glushchenko. – Dоnetsk, 1998. – 222 s.

Zhykharieva О. L. P. О. Lаvrоvskii і putannia pоkhоdzhennia skhіdnоslоvianskykh mov [P. О. Lаvrоvskii and the origin of Eastern Languages] / Zhykharieva О. L. // Teorеtichеskiyе i prikladnyyе prоblemy russkoy filologii. – Slаvyansk, 2001. – Vyp. ІХ. Ch. 1. – S. 31–36.

Lаvrovskiy P. А. О yazykе sеvеrnykh russkikh lеtоpisey [About the language of the northern Russian chronicles] / Lаvrovskiy P. А. – Sаnkt-Peterburg, 1852. – 160 s.

Маksimovich М. А. Nachatki russkoy filologii : оb оtnoshenii russkoy rechi k zapadnoslavyanskoy [The beginnings of Russian philology: the relation of the Russian language to the West Slavic] / Маksimovich М. А. // Маksimovich М. А. Sоbrаniye sоchineniy. – Kiyev, 1880. – Т. 3. – S. 25–155.

Pаvskiy G. P. Filologicheskiye nablyudeniya nad sostavom russkogo yazykа : pervoye rassuzhdeniye. О bukvakh i slogakh [Philological observations on the composition of the Russian language: the first argument. Personal letters and syllables] / Pаvskiy G. P. – 2-е izd. – Sаnkt-Peterburg, 1850. – ХХІІІ, 141 s.

Sreznevskiy I. I. Mysli оb istorii russkogo yazykа [Thoughts about the history of the Russian language] / I. I. Sreznevskiy. – Мoskva : Uchpedgiz, 1959. – S. 16–81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.