Внесок михайла грушевського в організацію української наукиL V Shynkaruk

Анотація


У статті проаналізовано історію становлення академічної науки в Україні та внесок М.С. Грушевського в організацію української науки, окреслено внесок науковця у створення Української академії наук, опрацьовано концепцію Великого Українця щодо відродження української науки на базі західної гуманітарної культури та структури західноєвропейських академій, визначено роль Української академії наук у формуванні української нації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Doroshenko D.I Istoriya Ukrainy [History of Ukraine]. 1917—1923: dokumentalno-nauk vyd. v 2 t./ D.I Doroshenko. – K.: Tempora, 2002. – 352 s.

Doroshenko D. Moyi spomyny pro nedavnye mynule (1914—1920) [My memories of recent past (1914—1920)] D. Doroshenko. – Myunhen, 1969. – 418 s.

Polonska-Vasylenko N.D. Ukrainska Akademia nauk. Narys istorii [Ukrainian Academy of Sciences. History sketch] / N.D. Vasylenko. – K.: Nauk. dumka, 1993. – 414 s.

Lototskyi O. Storinky mynoloho [Pages of the past] / O. Lototskyi. – 1932. –

Velykyi Ukrainets: materialy z zhyttya ta diyalnosti M.S. Hrushevskogo [materials from life and activities of M.S. Hrushevskyi] / uporyad. A. Demydenka ; vstup. sl. L. Kravchuka ; pislyamova F. Shevchenka ; hudozh. oform. O. Kovalya. – K.: Veselka, 1992. – 551 s. : 23 okr. ark. fotoilyustr., ilyustr. – (Svitochi). – Bibliohr.: 548-550.

Vynar L. Naivydatnishyi istoryk Ukrainy Mykhailo Hrushevskyi (1866 – 1934) [The most prominent historian of Ukraine Mykhailo Hrushevskyi (1866 – 1934)]. – Suchasnist. – 1985. – 120 S.

Vynar L. Hrushevskyi v ukrainskii i svitovii istorii [Hrushevskyi in ukranian and world history] //Ukrainskyi istoryk. – 1991-1992. – Chch. 3-4, 1-4 (110-115). – S.13 -53.

Vynar L. Mykhailo Hrushevskyi v ukrainskii i svitovii istorii [Mykhailo Hrushevskyi in ukranian and world history]. -Niu-Iork: UIT, 1993. – 49 s.

Statut NTSh u Lvovi [SST regulations] – Lviv, 1990.

Vashchenko V. V. Nevrasteniia: neprochytani istorii (dekonstruktsiia odnoho nadpysu – seans prochytannia avtomonohrafii M. Hrushevskoho) [the unread stories (deconstruction of one inscription – reading session of automonography M. Hrushevskyi / V. V. Vashchenko. – D.: Vyd-vo Dnipropetr. nats. un-tu, 2002. – 408 s.

Zaitseva Z.I. Ukrainske naukove tovarystvo u Kyievi: obstavyny zasnuvannia ta diialnist (1907–1922 rr.) [Ukranian scientific society in Kyiv: circumstances of founding and activity [1907—1922] / Z.I. Zaitseva // Kyiv v sotsiokulturnomu prostori XIX–XXI stolit: natsionalnyi ta yevropeiskyi kontekst» / Zb. nauk. prats. — K.: Kyivskyi un-t im. Borysa Hrinchenka. – S. 112–117.

Vernadskiy V.I Dnevniki: 1926—1934 [Diaries: 1926—1934]/ V.I. Vernadski. – M., 2001. – S.353

Sokhan P.S., Ulianovskyi V.I., Kirzhaiev S.M. M.S. Hrushevskyi i Academia. Ideia, zmahannia, diialnist [Idea, competition, activity] / P.S. Sokhan ta in. – K., 1993. – S. 46.

Volodymyr Ivanovych Vernadskyi i Ukraina. – T. 1, kn. 1: Volodymyr Ivanovych Vernadskyi. Naukovo-orhanizatsiina diialnist (1918–1921) [Volodymyr Ivanovych Vernadskyi. Scientific and organizational activity] / V.I. Vernadskyi. – K., 2011. – S. 658.

Volodymyr Ivanovych Vernadskyi. Lystuvannia z ukrainskymy vchenymy. [Tekst] [Correspondence with Ukrainian scientists [Text]] /V.I. Vernadskyi. – Kn. 1: Lystuvannia: A–H. – K., 2011. – S. 285.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.