Прийоми і стратегії навчання німецької мови (з досвіду зарубіжної методичної науки)V S Maksymchuk

Анотація


Статтю присвячено аналізові сучасних прийомів і стратегій навчання у німецьких ВНЗ та їх значення для успішного навчання німецької мови на початковому етапі у ВНЗ України. Представлено узагальнені результати


© В. С. Максимчук, 2016


вивчення структури та змісту їх розробок, досвіду роботи, рекомендації щодо самомотивації, самоорганізації і розвитку осіб, які вивчають німецьку мову. Викладено опис загальних прийомів і стратегій у навчання іноземної мови на початку навчання. Акцентовано на тому, що навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи: презентація нового іншомовного матеріалу, тренування, практика у застосуванні засвоєного матеріалу в процесі спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Nahaev B.M. Metodyka vykladanya u vyshchiy shkoli: Navch. Posibnyk. [Translation: Methods of teaching in higher education: a study guide]

B.M. Nahaev. Centr uchbovoy literatury. K., 2007. – s.112-113, s. 116-117

Nikolayeva S.V. ta inshi. Metodyka vykladanya inozemnyh mov u serednyih navchalnyh zakladah: pidruchnyk [Translation: Methods of teaching foreign languages in secondary schools: Tutorial] S.V. Nikolayeva. K., «Lenvit», 2002.-s.38-53.

Albert Rash. Fremdshprahen lernen, aber vie.? [Translation: to learn foreign languages, but how!] Rash Albert. Huber Ferlag, 2008. – s.147

Rayner E.Vike; Herc oder Pistole. Kommunikatives fyur Unterriht. [Translation: the heart or the gun. Communicative for classes] E.Vike Rayner. Hueber Ferlag, Ismaning, 2011.-s. 24 – 41

Rampillon Ute. Lerntehniken im Fremdshprahenunterriht. [Translation: educational technology in the lesson foreign language] Ute Rampillon. Max Huberferlag. 1999, s. 14-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.