Мова як визначальний чинник ідентичності української націїL Y Azarova

Анотація


У статті висвітлено роль мови як джерела духовного життя народу, визначального чинника і головної ознаки ідентичності української нації. Проаналізовано причини й наслідки двомовності в Україні. З’ясовано, що двомовність на державному рівні є руйнівним процесом для країни. Доведено, що єдине консолідоване суспільство може витворюватися лише на ґрунті спільної духовності й мови, позаяк саме вона є тим визначальним чинником, який характеризує самототожність нації. Визначено, що мова забезпечує кореляцію взаємостосунків у міжсуспільному та міждержавному просторі. Установлено, що Україна має цілеспрямовано й послідовно проводити в життя вже обрану нею мовну політику з її пріоритетним напрямом – виконанням 10-ї статті Конституції, адже нація тільки тоді може бути повністю функціональною, якщо мова виконує всі належні їй функції. Підтверджено, що мовна політика визначає курс держави на зовнішньополітичній арені, формує концепт самоусвідомлення народу себе як нації. Окреслено перспективи розвитку та функціонування української мови в Україні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Azarova, L. (2003) Mova yak henetychnyi kod natsii [Language as a genetic code of nation ], «Zapysky z ukrainskoho movoznavstva. Ukrainska mentalnist. Dialoh svityl», Vyp. 12, s. 154 – 161.

Azarova, L. (2008) Mova yak fenomen natsii, «Linhvistychni doslidzhennia»[Language as a phenomenon of the nation] , Vyp. 24, s. 43 – 49.

Azarova, L. (2015) Dvomovnist: prychyny y naslidky, «Ridnyi krai»[ Bilingualism: Causes and Consequences], № 2 (33), s. 71–74.

Hoshovska V. (2013) Movna polityka v Ukraini [Language policy in Ukraine], NADU, Kyiv.

Humboldt V. (1984) O razlychyy stroenyia chelovecheskykh yazуkov y eho vlyianyy na dukhovnoe razvytye chelovecheskoho roda [On the difference in the structure of human languages and its influence on the spiritual development of the human race ] V. Humboldt, Yzbrannуe trudу po yazуkoznanyiu, Prohress, Moskva.

Ladonia I. (2001) Ukrainska mova [Ukrainian], Kyiv, S.36.

Otreshko V. (2014) Movna polityka v Ukraini: vytoky, evoliutsiia, suchasnyi stan [Language policy in Ukraine: origins, evolution, modern state], «Visnyk Instytutu rozvytku dytynu», Vyp. 32, s. 22 – 30.

Tkachenko O. (2004) Ukrainska mova i movne zhyttia svitu [Ukrainian language and linguistic life of the world], Spalakh, Kyiv, 271


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.