Особливості видових протиставлень імперативних форм для вираження аксіологічних відтінків значеньO V Khaliman

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціювання імперативних форм недоконаного й доконаного видів для вираження аксіологічних смислів. Описано типові контексти видових протиставлень для моделювання негативної оцінки в сучасній українській мові.

У конкретній комунікативній ситуації адресант надає перевагу тій чи тій, оптимальній для конкретної комунікативної ситуації видовій імперативній формі. Заміна узвичаєної для очікуваних імперативних ситуацій (мовленнєві жанри запрошення, пропозиції) форми недоконаного виду дієслова на форму доконаного виду збільшує дистанцію між комунікантами, що сприймається негативно з огляду на досвід комунікативної практики. Імператив сприймають як категоричну вимогу, наказ, що потребує негайного виконання з волі мовця, тому може мати негативний відтінок для адресата. З’ява негативного відтінку й відбувається через ігнорування особливостей протікання дії, через зосередженість на результаті дії та через збільшення дистанції між співрозмовниками. Ступінь вияву негативу може варіюватися на шкалі оцінки від незначного до максимального, що модифікують лексичне значення слова, інтонація, особливості стосунків між комунікантами та комунікативної ситуації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotnikova, A. P. (2018). Hramatychni indykatory vyrazhennia katehorii vvichlyvosti v ukrainskii movi [Grammatical markers of the expression of politeness category in the Ukrainian language]. Zaporizhzhia, 257.

Vykhovanets, I., Horodenska, K. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akademichna hramatyka ukrainskoi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language: Academic grammar of the Ukrainian language]. Kyiv: Univ. vyd-vo "Pulsary", 400.

Golub, I. B. (2003). Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian language]. Moscow: Аjris-press, 448.

Kosmeda, T. A., Khaliman, O. V. (2011). «Hramatyka otsinky» yak aktualna problema suchasnoho movoznavstva [«Grammar of evaluation» as an actual problem of modern linguistics]. Linguistic studios. Donetsk : DonNU, 22, 36–40.

Paducheva, E. V. (2010). Semanticheskie issledovaniya: Semantika vremeni i vida v russkom yazyke; Semantika narrativa [Semantic research: Semantics of time and aspect in Russian; Narrative semantics]. 2-e izd., ispr. i dop. Moscow: Yаzyki slavyanskoj kul'tury, 480.

Petrukhina, E. V. (2008). Russkij glagol: kategorii vida i vremeni (v kontekste sovremennykh lingvisticheskikh issledovanij) [Russian verb: categories of aspect and time (in the context of modern linguistic research)]. Moscow: MАSK Press, 208.

Remchukova, E. N. (2013). Grammaticheskie kategorii v zerkale kreativnosti [Grammatical categories in the mirror of creativity]. Linguistic creativity-1. Ekaterinburg: FGBOU VPO «Ural. gos. ped. un-t», 2013. С. 245–268.

Shelyakin, M. А. (2001). Funktsional'naya grammatika russkogo yazyka [Functional grammar of the Russian language]. Moscow: Russkij yazyk, 288.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.