Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газетI V Horobets

Анотація


Недостатньо вивченими залишилися питання про функційні особливості повтору ключових слів у текстах публіцистичного стилю. З огляду на те, що такий повтор є типовим на шпальтах газетної періодики, вивчення його функційних особливостей у мові сучасних українських газет перебуває на часі. У статті розглянуто повтор ключових слів як один з основних засобів досягнення прагматичної мети газетного тексту. Виокремлено види повторів ключових слів та скласифіковано їх. Досліджено семантико-синтаксичні та функційні особливості повтору ключових слів на матеріалі текстів сучасної української газетної періодики. Виявлено, що у будь-якому реченнєвому контексті він є потужним засобом семантичної зв’язності. Виокремлено тенденції до використання трикратного тотожного повтору, антонімічного й синонімічного повтору ключових слів, поєднання лексичного повтору з синтаксичним паралелізмом. Серед функційних особливостей визначено вживання повтору задля виокремлення лексем з поглибленим змістовим навантаженням, сприяння зосередженню читача на змісті висловлення, впливу на емоційно-почуттєву і ментальну сфери сприймання тексту реципієнтом. Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо у вивченні структурно-семантичних характеристик повтору на лексико-синтаксичному рівні мови українських газетних текстів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vesna T. V. (1999). Klyuchevye slova sovremennoy polytycheskoy kommunykatsyy [Key words of modern political communication] Notes on general linguistics, 1, 105–111.

Kovalevsʹka T. Ju., Stankevych Ju. M. (2009). Semantychna dynamika klyuchovykh sliv politychnoyi reklamy [Semantic dynamics of key words of political advertising] Notes on Ukrainian linguistics, 18, 94–104.

Kolesnykova Ya. Metaforyzatsiya klyuchovykh sliv u romani Ulasa Samchuka «Mariya» [Metaphorization of key words in Ulas Samchuk's novel “Maria”]. Available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/

handle/123456789/6009/57-61.pdf;jsessionid=00A9EB339484A99D0

F79529ECCBB11D8?sequence=1

Kukharenko V. A. (1988). Interpretatsiya teksta [Interpretation of the text]. Prosveshcheniye, 192.

Sovtys N. M. (2013). Klyuchovi slova ta nabuvannya nymy symvolichnykh znachenʹ u khudozhnʹomu tvori [Keywords and their acquisition of symbolic meanings in a work of art]. Proceeding of M. Hohol’ NSU. Series: Philological Sciences, 1, 250–254.

Sokolova I. V. (2002). Prahmatyko-komunikatyvni kharakterystyky katehoriyi povtoru v tekstakh-anonsakh [Pragmatic-communicative characteristics of the category of repetition in the texts-announcements]. Sumy, 199.

Formanova S. V. (1999). Klyuchovi slova u movniy kartyni svitu Mykhayla Kotsyubynsʹkoho [Key words in the language picture of the world by Mikhailo Kotsiubynsky]. Odesa, 17 s.

Formanova S. V. (1999). Klyuchovi slova yak vektor interpretatsyiyi khudozhnʹoho tekstu [Key words as a vector of interpretation of artistic text]. Culture of the peoples of the Black Sea: a scientific journal, 6, 234–239.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.