Oфіційно-діловий стиль: термінологічна субпарадигма енциклопедії української лінгвостилістикиS P Bybyk

Анотація


У статті за результатами системного аналізу текстів офіційно-ділового стилю із урахуванням чинників «комунікативна мета», «прагматичне завдання», «стилістична функція», «інтенція», «жанрово-стильова варіантність» запропоновано нову класифікацію підстилів і жанрів офіційно-ділового стилю української літературної мови. Підкреслено, що традиційно в українській лінгвостилістиці виділяють три його різновиди: адміністративно-канцелярський, дипломатичний та законодавчий. Зауважено, що відома система трьох підстилів вимагає корекції з урахуванням важливого для дослідження функціональних сфер життя літературної мови соціокультурного, комунікативно-прагматичного чинників. Уточнено опис підсистем адміністративного (адміністративного-канцелярського, адміністративно-комерційного та адміністративно-правового), законодавчого, юридичного (судово-адміністративного, кримінально-процесуального) та дипломатичного різновидів ділової комунікації. Схарактеризовано їхні жанрові лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні особливості. При цьому наголошено, що не варто сплутувати поняття жанру і підстилю, адже термінологічна субпарадигма кожного функціонального різновиду вже настільки розвинулася і розширилася, що необхідно дотримуватися чіткої градації «від ширшого до вужчого»: стиль – підстилі – жанри з урахуванням писемних та усних форм реалізації – тексти. Відзначено, що термінологічна субпарадигма офіційно-ділового стилю потребує постійної уваги як об’єкт дослідження і кодифікації, що становить перспективу вивчення відповідних текстів і лексикографічного закріплення визначених понять.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bybyk, S.P. (2007). Ofitsiyno-dilovyy stylʹ [Official-business style]. Ukrayinsʹka linhvostylistyka KHKH – pochatku KHKHI st. : systema ponyatʹ i bibliohrafichni dzherela [Ukrainian linguistic style of the XXth – beginning of the XXI century : system of concepts and bibliographic sources]. Kyiv. Hramota, 267-271. (in Ukr.)

Yermolenko, S.Ya. (2000) Ofitsiyno-dilovyy stylʹ [Official-business style]. Ukrayinsʹka mova: Entsyklopediya [Ukrainian language: Encyclopedia]. Kyiv. View of the "Ukrainian Encyclopedia" by them. M.P. Bazhana, 414-413. (in Ukr.)

Marahova, A.F. (1977). Dilovyy stylʹ suchasnoyi literaturnoyi movy [Business style of contemporary literary language]. Mova i chas [Language and time] Kyiv. Naukova dumka, 199-217. (in Ukr.)

Marahova, A.F. (1981). Mova suchasnykh dilovykh dokumentiv [Language of modern business documents]. Kyiv. Naukova dumka, 140. (in Ukr.)

Marahova, A.F. (1983). Ofitsiyno-dilovyy stylʹ [Official-business style]. Stylʹ i chas: (Khrestomatiya) [Style and time: (Chestomatia)]. Kyiv. Naukova dumka, 182-189. (in Ukr.)

Matsko, O. (2000). Problema movnoho zhanru i yoho osoblyvosti v dyplomatychnykh tekstakh [The problem of the linguistic genre and its features in diplomatic texts]. Nauka i suchasnistʹ [Science and modernity], vol. 22, ed. 2, part 2, 295-303. (in Ukr.)

Rusanovsky, V. ed. (1977). Mova i chas: rozvytok funktsionalʹnykh styliv suchasnoyi ukrayinsʹkoyi literaturnoyi movy [Language and time: development of functional styles of contemporary Ukrainian literary language]. Kyiv. Naukova dumka, 237. (in Ukr.)

Rusanovsky, V., Taranenko, O. ed. (2007). Ukrayinsʹka mova : entsyklopediya [Ukrainian language: Encyclopedia], ed.. Kyiv. View of the "Ukrainian Encyclopedia" by them. M.P. Bazhana, 856. (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.