Hаукова картина як інтегральна модель пізнання світуO M Krymets

Анотація


Розглянуто актуальну проблему формування наукової картини світу як моделі пізнання, що поєднує й систематизує різні галузі – природничу, технічну, гуманітарну. За мету взято аналіз процесів реінтеграції наукових знань різних галузей, завдання – з’ясувати шляхи появи спеціальних назв техніки в результаті переосмислення значень термінів інших наукових сфер, відстежити особливості зміни семантичних структур вихідного та похідного термінів. Застосовано аналітико-описовий метод для розгляду кожної термінологічної одиниці в структурному та семантичному аспектах, для вивчення плану змісту термінів залучено методи дефініційного аналізу. Досліджено термінотворчу роль метафори як особливого засобу мислення в процесі пошуку нового спеціального найменування. Доведено, що терміни техніки утворюються внаслідок переосмислення спеціальних назв анатомії, ботаніки, хімії, міфології та інших наук, результатом перетворень є зміна спеціалізації вихідних значень, семної структури на денотативно-сигніфікативному рівні, найпоширенішою є метафора, що ґрунтується на схожості функції, зовнішнього вигляду, ознак порівнюваних об’єктів. Основні положення розвідки співвідносяться із результатами досліджень українських термінознавців (О. Винник, Л. Малевич, Т. Панько, Т. Петрова). Перспективним напрямом подальшої розвідки визначено дослідження шляхів метафоризації спеціальної лексики на матеріалі терміносистем інших наук, вивчення особливостей творення українських термінів, що репрезентують національну наукову картину світу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadskij, V. I. (1981). Izbrannye trudy po istorii nauki [Selecta of Scientific History]. Moskva, 360.

Vynnyk, O. P. (2007). Metaforychni protsesy u formuvanni ukrainskoi ekonomichnoi leksyky [Metaphor Processes in the Formation of Ukrainian Economic Vocabulary]. Kharkiv, 20.

Ehynshteyn, A. (1967). Vliyanie Maksvella na razvitie predstavleniy o fizicheskoy realʹnosti [The Influence of Maxwell on the Development of Ideas about Physical Reality] / Science work collection in 4 V. V. 4: Articles, Reviews, Letters. Evolution of Physics. Moscow, 1967. P. 136–139.

Lebedev, S. A. (2006). Filosofiya nauki: slovarʹ osnovnykh terminov: ucheb. posobie dlya vuzov [The Philosophy of Science: Dictionnary of Basic Terms: university level study guide]. Moskva, 320.

Malevych, L. D. Metafora v naukovii kartyni svitu [Metaphor in the Scientific Worlview] (2003). Ukrainian Terminology and Modernity. 2003. N. 5. P. 224—227.

Pan’ko, T. I., Kochan, I. M., Matsiuk, H. P. (1994). Ukrainske terminoznavstvo [Ukrainin Terminology]. Lviv: Svit, 216.

Petrova, T. O. Shliakhy formuvannia suchasnoi ukrainskoi fitomelioratyvnoi terminolohii: terminolohizuvannia zahalnovzhyvanoi leksyky y reterminolohizuvannia leksyky inshykh nauk [The Ways of Contemporary Ukrainian Philomelioration Terminology Formation] (2017). Terminology of General Vocabulary and Reterminology of the Vocabulary of others Scientific Fields. Bulletin of National University “Lviv Polytechnics” 2017. № 869: Problems of Ukrainian Terminology. P. 77—82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.