Українська термінографічна критика: від витоків до сучасностіT O Petrova

Анотація


Визначено важливу роль термінологічного словника – збереження й передавання наукового термінофонду від покоління до покоління, що зумовлює необхідність критичного експертизування кожного конкретного видання. Обґрунтовано актуальність і значущість проблеми становлення термінографічної критики як самостійного напряму термінографії. Окреслено мету дослідження – відстежити особливості становлення термінографічної критики як складника термінографії, завдання – виділити критерії оцінювання спеціальних словників, виробити алгоритм рецензування спеціальних видань, проаналізувати тексти рецензій на термінологічні словники для визначення тенденцій щодо формування та становлення термінографічної критики від витоків до сьогодні. У статті застосовано описовий метод, метод лексикографічного аналізу, порівняльний метод, метод кількісного аналізу. Запропоновано структуру термінографії як самостійного розділу лексикографії.

Обґрунтовано виділення термінологічної критики як окремого розділу термінографії. Окреслено методологічні основи термінографічної критики, виділено головні й додаткові критерії оцінки параметрів термінологічного словника, що здійснено на базі наукового жанру рецензії. Укладено поетапний алгоритм експертизування спеціального словника, суть якого полягає в поетапному оцінюванні мега-, макро- і мікроструктур термінографічного видання стосовно відповідності чи невідповідності виділеним критеріям. Основні результати дослідження співвідносяться з висновками українських та зарубіжних науковців (Н. Гордієнко, С. Нільсена, Л. Ступіна, О. Карпової, М. Чернишової, В. Щербіна та ін.). Перспективним напрямом подальшої наукової розвідки визначено жанрово-стильову специфіку рецензій на термінологічні словники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hnatiuk I.S. Priorytetni napriamy doslidzhen z leksykolohii ta leksykohrafii v suchasnii slavistytsi [Research Priorities for Lexicology and Lexicography in Present-Day Slavic Studies]. Leksykohrafichnyi biuleten. 2010. Vyp. 19. S. 232–238.

Hordiienko N. Suchasna leksykohrafiia yak ob’iekt linhvistyky [Present Lexicography as the Object of Linguistics]. Ukrainska mova. 2011. № 3. S. 67–73.

Hrytsenko P.Yu. «Slovo poza slovnykom»: reiestr slovnyka yak problema suchasnoi tlumachnoi leksykohrafii ["A Word beyond the Dictionary": a Register of a Dictionary as a Problem of Present-Day Explanatory Lexicography]. Ukrainska leksykohrafiia v zahalnoslov’ianskomu konteksti: teoriia, praktyka, typolohiia. 2011. S. 238–250.

Pozdran Yu. «Rosiisko-ukrainskyi slovnyk» za redaktsiieiu A. Yu. Krymskoho ta S. O. Yefremova v istoryko-linhvistychnomu konteksti ["Russian-Ukrainian Dictionary” edited by A. Ju. Krimsky and S, O. Efremova in the Historical and Linguistic Context]: dys. … kand. filol. nauk 10.02.01/ NAN Ukrainy, In-t ukr. movy. Kyiv, 2017. 430 s.

Shcherbin V.K. Vklad O.N. Trubacheva v razvitiye nauchnoy kritiki slovarey [The contribution of O.N. Trubachev into the development of scientific criticism of the dictionaries]. Voprosy yazykoznaniya. 2007. N 5. S. 3–21.

Yatsenko N.O. Zhanrovo-stylova spetsyfika naukovoi retsenzii [Genre and Style Specificity of Scientific Review]. Ukrainska mova. 2017. №1. S. 92–101.

Hausmann F. J. The training and professional development of lexicographers in Germany. Lexicography: An emerging international profession. 1986. Р. 101–110.

Piotrowski T. Zrozumieć leksykografię. Warszawa: Wydawnictwo PWN 2001, 224 s.

Wiegand H. E. On the Structure and Contents of a General Theory of Lexicography. LEXeter'83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter (9–12 September). Tübingen: Max Niemeyer, 1983. Р. 13–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.