Cтановлення та розвиток термінології лісівництва: лексико-семантичний аспектN A Olkhovska, A K Halik

Анотація


В статті розкрито поняття терміну та описано процес розвитку термінології у галузі лісівництва.

Досліджено основні особливості терміну та ряд вимог, що ставляться до нього. Головними функціями терміну є номінативна, сигніфікативна та комунікативна.

Виділяють такі особливості терміну: 1) системність; 2) наявність дефініції (для більшості термінів); 3) стислість; 4) відсутність експресії; 5) стилістична нейтральність.

Лексику, яка використовується в межах текстів з лісівництва, можна поділити на: вузькоспеціальні терміни; загальновживані слова, які використовуються в якості термінів; загальнонаукові слова; біологічні терміни та термінологічні одиниці споріднених фахових мов.

Терміни, які використовуються у галузі лісівництва можна  поділити на такі тематичні групи: терміни-об’єкти (ліс), продукти лісу, назви інструментів; назви процесів та дій; назви професій; терміни-ознаки; терміни, які позначають величини.

За будовою термінологію лісівництва німецької мови можна поділити на наступні групи: терміни – кореневі слова, похідна лексика (утворена за допомогою афіксації та конверсії), терміни – складні слова, словосполучення, терміни-абревіатури, літерні умовні скорочення, символи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Burkovska, O. I. Ukrainian terminology of forestry as an object of studying at Ukrainian foreign language classes. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2015_11_15.

Halperin, I. R. (1958). Ocherki po stilistike angliiskoho yazyka. [Essays on the style of the English language]. Moscow, 43-51.

Holovin, B. N. A term and a word. Available at:

https://www.booksite.ru/fulltext/terminislovo/text.pdf.

Panina, O. A. Features of the English language terminology of forestry. Available at : http://www.rusnauka.com/23_DSN_2014.

Syniathin, I. I. (1987). German-Russian Agricultural Dictionary. Moscaw, 744.

Synio V. V. (2008). Lingvistuchnyi analis nimetskoi fahovoi movy lisnytstva [Linguistic analysis of the German specialized language of forestry]. Lviv, 23.

Terminology as a science. Available at: https://studopedia.su/9_47109.

Yartseva V. N. Big encyclopedic dictionary. Available at: http://tapemark.narod.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.