Візуальні перцептиви мовного ідіостилю Василя СтусаT F Semashko

Анотація


У пропонованій розвідці автор досліджує колірний простір індивідуального стилю Василя Стуса, що «містить риси свого творця – носія мови». У чуттєвому фрагменті мовної картини митця візуальна лексика покриває значну частину мовного простору, оскільки зоровий сенсор відіграє основну роль у сприйнятті зовнішнього світу, в практичній (і теоретичній) діяльності людини, і особливо, у формуванні та використанні мови. В поезіях В. Стуса реалізується низка мовленнєвих намірів, з-поміж яких вирізняються когнітивно-ментальні інтенції, що мають стосунок до глибинних структур свідомості, ментальної репрезентації світу та інтелекту людини, до мовної особистості автора, і тих матеріальних маніфестацій, що віддзеркалюють індивідуально-авторську картину світу, увиразнюють синтаксичний почерк та стиль письменника. Зокрема, вербалізатори червоного кольору, що функціонують у поетичних текстах В. Стуса, можна розглядати як маркери ідіостилю, оскільки вони безпосередньо експлікуючи відповідні параметри людини, простору, часу, місця, вносять належну визначеність у суб’єктивно-об’єктивні сфери поетичного світу, що його відтворює митець.


Повний текст:

PDF

Посилання


Boldyrev, N. N. (2001). Yazyk kak funktsional'naya sistema [Language as a functional system]. Tambov. TSU, 228.

Bondarenko, A. I. (2003). Chas viboru: Vivchennya tvorchostі Vasilya Stusa v shkolі [Time to choose: Studying the work of Vasyl Stus at school]. Kiev. Academy, 232.

Kiyashchenko, N. (2005). Estetika – filosofskaya nauka [Aesthetics – Philosophical Science]. Moscow. Williams, 592.

Lisichenko, L. (1998). Movna kartina svіtu ta її rіvnі [Language picture of the world and its level]. Collection of Kharkiv Historical and Philological Society. New series. T. 6. 127–134.

Lotman, Yu. M. (1996). Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek-tekst-semiosfera-istoriya [Inside the thinking worlds. Man-text-semiosphere-history]. Moscow. NRC, 717.

Mats'ko, L. І., Sidorenko, O. M., Mats'ko, O. M. (2003). Stilіstika ukraїns'koї movi [Stylistics of the Ukrainian language]. Kiev. Higher school, 161.

Ryabtseva, N. K. (2005). Yazyk i yestestvennyy intellekt [Language and natural intelligence]. Moscow. Academia, 640.

Snitko, O. S. (2013). Obraz u protsesі koduvannya, yeksplіkatsії taspriynyattya dumki [The image is in the process of coding, explication and perception of thought]. National Academy of Security Service of Ukraine. Kyiv, 261–280.

Stus, V. (2005). Chas tvorchostі. Dichtenszeit [Time of creativity]. Kiev. Dnieper, 704.

Stus, V. (2003). Palimpsest. Vybrane [Palimpsest. Selected]. Kiev. Fakty, 432.

Kharchenko, S.V. (2003) Semantyko-syntaksychna struktura komunikatyvno uskladnenykh vyslovlen [Semantic-syntactic structure of communicative utteranсes]. Proceedings of the conference “System an structure of Eastern Slavic languages”, Kyiv, 85.

Shinkaruk, V.D. (2018) Vasyl Stus – symvol nezlamnosti dukhu, neskorenosti Ukrainy [Vasily Stus is a symbol of invincibility of spirit, rebelliousness of Ukraine. Communicative discourse: scientific reception and the stylistics of translation (on the occasion of the 80th birthday of Vasily Stus)]: Proceedings of the conference, Kyiv, March 15-16, 2018, 137.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.