Iнтенційна опозиція ствердження / заперечення в поетичному дискурсі Bасиля CтусаS T Shabat-Savka

Анотація


У статті проаналізовано змістовий обшир інтенцій ствердження та інтенцій заперечення, які відображають універсальний спосіб пізнання світу й особистісне сприйняття життєвих реалій, стверджують інформацію або заперечують її, вказують на суперечливість та діалогічність думок. На багатому ілюстративному матеріалі, дібраному з поетичних текстів Василя Стуса, схарактеризовано засоби вербалізації інтенційної опозиції ствердження / заперечення, визначено низку синтаксичних конструкцій (стверджувальних і заперечних модально-інтенційних висловлень з різними типами предикатів, односкладних конструкцій іменного типу (номінативних, ґенітивних, квантитативно-ґенітивних), безособових, неповних еліптичних комунікатів та ін.), які увиразнюють контраст людського буття, передають найтонші порухи душі, психоемоційний стан людини, виокремлюють життєві пріоритети, посилюють експресію, іронію й естетику поетичного дискурсу. За допомогою вдало підібраної методології дослідження з’ясовано, що вербалізація інтенцій ствердження / заперечення в поетичному дискурсі В. Стуса ‒ особливий спосіб сприйняття та осмислення тієї суспільної доби, у якій жив і творив письменник, акт ствердження життєвих істин і непокори, непогодженості, заперечення і відкидання того, що заважало йому, великому інтелектуалу і патріотові, творити світлу будучність України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arvat, N.M. (1979). Do pytannia pro semantychnu typolohiiu prostoho rechennia [On the semantic typology of a simple sentence]. Movoznavstvo. – Language Studies, 2, S. 24 – 31.

Aristotel (1976). Sochinenija [Collected writing]: (Vols. 1-4). Moscow: Mysl, 550 s.

Bahan, M. P. (2012). Katehoriia zaperechennia v ukrainskii movi: funktsionalno-semantychni ta etnolinhvistychni vyiavy [Category of negation in Ukrainian: functional-semantic and entholinguistic occurences]. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 376 s.

Bondarenko, A.I., & Bondarenko, Yu. I. (2003). Chas vyboru: Vyvchennia tvorchosti Vasylia Stusa v shkoli [Time to choose: Vasyl Stus scholarship in schools]. Kyiv: Akademiia, 232 s.

Vykhovanets, I. R. (1993). Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Ukrainian Grammar. Syntax]. Kyiv: Lybid, 368 s.

Vykhovanets, I. R. (2000). Teoretychni zasady katehoriinoi hramatyky ukrainskoi movy [Theory of Ukrainian categorical grammar]. Scientific papers of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Philology Series, 2, S. 3 – 6. Vinnytsia: VDPU.

Hurko, O. V. (2017). Katehoriia stverdzhennia ta yii vyrazhennia v ukrainskii literaturnii movi [Category of assertion and its manifestations in standard Ukrainian]. Dnipro: LIRA, 316 s.

Zahnitko, A. P. (1990). Semantyka i funktsii hramatychnykh struktur [Semantics and functions of grammar structures]. K.: NMK VO, S. 16‒31.

Stus, V. S. (1991). Pid tiaharem khresta [Under the burden of the Cross]. O. Yu. Orach (Ed.). Lviv: Kameniar, 159 s.

Shevelov, Yu. (1994). Ukrainske slovo: Khrestomatiia ukrainskoi literatury ta lit. krytyky [The Ukrainian word. The 20th century Ukrainian Literature and Literary Criticism Reader]. (Vols. 3). Kyiv: Ros, S. 366‒395.

Shinkaruk, V.D. (2011) Katehoriia modalnosti zi znachenniam vpevnenosti-nevpevnenosti [Modality category with the value of certainty –uncertainty].Scientific notes. Series: Philological Sciences (Linguistics): in 2 parts, Kirovograd, 3-7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.