Методологічні засади дослідження односкладних підметових реченьN L Vitruk

Анотація


Статтю присвячено методологічним засадам дослідження односкладних підметових речень в сучасній українській літературній мові. Розглянуто основні та часткові методи і підходи аналізу. З’ясовано, що описовий метод ‒ найважливіший інструмент вивчення особливостей побудови та специфіки функціонування номінативних і вокативних конструкцій, відповідно додатковими є ‒ методика класифікації, методика пояснювального опису, методика трансформаційного аналізу, методика лінгвістичного моделювання, а також такі методики наукового пізнання як спостереження, порівняння та узагальнення. Для інтерпретації специфіки односкладних іменних конструкцій, визначення їх синтаксичного статусу в сучасній українській літературній мові застосовують низку лінгвістичних підходів, зокрема функційний підхід (точніше структурно-функційний), системний підхід, термінологічний підхід, підхід операціоналізації понять тощо. Визначено, що перелічені методи та підходи забезпечують системну спрямованість наукового дослідження і практичного пізнання об’єкта.


Повний текст:

PDF

Посилання


Babajtseva V.V. The system of single-member sentences in the modern Russian language [Text] : monograph / V. V. Babajtseva. – М. : Drofa, 2004. – 512 p.

Dudyk S. P. From the syntax of the simple sentence [Text] : Practice manual / S. P. Dudyk. – Vinnytsa, 1999. – 298 p.

Ermolenko S. Ya. Linguistic theories and certain methods of investigation [Text] / S. Ya. Ermolenko // Linguistics. – 1981. ‒ № 4. – P. 14–24.

Kochergan M. P. General Linguistics [Text] : textbook / M. P. Kochergan. – К. : Publishing center „Academy”, 2003. – 464 p. − ( Series „Alma-mater”).

Skab M.S. Grammar of appeal in the Ukrainian language [Text]: monograph /

M.S. Skab. – Chernivtsi : Misto, 2002. – 272 p.

Shynkaruk, V.D (2004) Problemy semantychnoi struktury rechennia v suchasnii teorii syntaksysu [Problems of the semantic sentence structure in the modern theory of syntax], Kherson, 2004, Issue XXV, 85-91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.