Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкуванняB I Rubinska

Анотація


У статті розглядаються актуальні питання характеристики спонукальних актів мовлення та мовного матеріалу, що забезпечує успішність їх реалізації. Розглянувши існуючі класифікації дієслів та інших мовних засобів, автор характеризує спонукальні акти мовлення з точки зору того наскільки вони забезпечують потреби спілкування певного контингенту мовців(студентів-філологів) для реалізації усіх його функцій. Розглянуті  акти мовлення, в яких реалізується регулятивна та емоційно-оцінювальна функції спілкування. Основу будь-якого з цих актів складають дієслова, які не були описані детально з точки зору потреб комунікації. Засобами вираження діючої сили висловлювання є перформативні дієслова. З вердиктивних для спілкування студентів важливі ті з них, які можна знайти у висловлюваннях, пов’язаних зі схваленням або загальною оцінкою якостей людини; із екзерситивівприйняттям правильних рішень або пропаганді проти якогось способу дії, із комисивнихдієслова основна якість якихзобов’язувати мовця до певної лінії поведінки; із бехабитивів  ― дієслова, що позначають реакцію на поведінку інших людей; для висловлення відношення до чиїхось вчинків; для привітань; для побажань; із експозитивів, що використовуються в актах пояснення, ті, що включають розвиток точки зору, ведення дискусії і прояснення референції і використання слів. Аналіз наявних у підручнику для 1 курсу мовних засобів виявив їх  явну недостатність у ситуаціях, що стимулюють спілкування студентів між собою, особливо імперативів, перформативів, мовних штампів і кліше.


Повний текст:

PDF

Посилання


Doroshenko, A. V (1986) Pobudytelnye rechevye akty y ykh ynterpretatsyia v tekste( na materyale anhl.yaz.) [Stimulative Speech Acts and their Interpretation in a Text(based on the English Language Materials]:avtoref. dys. … kand. fylol. Nauk. ― M.,1986. ― 26p.

Horb, H. A. (1977) Obuchenye sredstvam vyrazhenyia emotyvno-otsenochnykh otnoshenyi v ynoiazychnoi dyalohycheskoi rechy studentov III kursa yazykovoho vuza( na materyale anhl.yaz. [Teaching Means of Expressing Emotional-Evaluative Relationships in Foreign Language Speech to the Third year Students of a Foreign Languages Higher Educational Establishments]:аvtoreferat dys. … kand. ped. nauk : 07.00.08 ― L., 1977. – 18 s.

Leontev, A. A. (1969) Psykholynhvystycheskye edynytsy y porozhdenye rechevoho vyskazyvanyia [Psycholinguistic units in Speech Production]. ― M.: Nauka, 1969, 307p.

Pasternak, T. A.(2017) Kognityvnyi komponent komunikatyvnih roley v institutsiynomu diskursy[The Cognitive Component of Communicative Roles in Institutional Dialogue]. ― K.: Milenium. ― 2017. ― P 30 ― 36.

Rozental, D.A., Telenkova M.A. (1985) Slovar-spravochnyk lynhvystycheskykh termynov: Posobye dlia uchytelia.[Reference Dictionary of Linguistic Terms:Manual for a Teacher]. ― M.: Prosveshchenye, 1985. ― 99p.

Rubinska, B. I (2013) Diialnisni kharakterystyky spilkuvannia studentiv: vyshchyi riven analizu [Communication Activities Characteristics: Highest Level of Analysis]. ― Problemy osvity. ― Vyp.74, Ch. I. ― 2013. ― P. 235‒236.

Searle,J.R. (1969) Speech Acts.An essay in the Philosophy of Language Cambridge.: Cambridge University Press,1969.

Shynkaruk, V.D (1999) Reprezentatsii modusnykh katehorii v suchasnii ukrainskii movi. Movoznavstvo. [Representation of modus categories in Modern Ukrainian. Linguistics]. Issues 2–3, 50–56.

Searle, Dzh. R. (1986) Klassyfykatsyia yllokutyvnykh aktov[Illocutionary Acts Classification]. ― M.: Prohress, 1986. ― P. 170 ― 194.

Searle, J. R. (1991) What is a Speech Act? Pragmatics. Ed. by Steven Davis. ― New York –Oxford.: Oxford University Press, 1991. ― P. 254 – 264.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.