Дo питання класифікації дискурсу в сучасному мовознавствіO M Lysenko

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні засади типології дискурсу. Запропоновано найпоширеніші дефініції дискурсу як мовознавчого терміна. Розглянуто основні підходи до його класифікації, зокрема встановлено, що дискурс найчастіше диференціюють за кількістю учасників комунікації, залежно від інтенції комунікантів, за формою, ураховуючи трансформацію змісту, а також за соціально-демографічними, соціально-професійними та соціально-політичними ознаками.

Визначено причини варіативності існування різновидів дискурсу, основними з яких є такі: поділ різновидів дискурсу, їхнє об’єднання, оновлене змістове наповнення, поява нових типів, тимчасова модифікація деяких із них тощо. Узагальнено напрямки, за якими може здійснюватися різновекторне дослідження дискурсу.

Коротко схарактеризовано найпоширеніші у мовознавстві види інституційних дискурсів: політичного, педагогічного, медичного, релігійного, наукового, юридичного, військового, газетного, театрального, теле- і радіодискурсу. З’ясовано, що основними критеріями, за якими їх вирізняють, є інтенція та комуніканти як безпосередні учасники процесу спілкування. Визначено основних «діячів» згаданих видів дискурсу ‒ агентів як репрезентантів певного виду інституту та клієнтівяк ініціаторів звернення.

Зроблено висновок про те, що неоднорідність типології дискурсу спричинена різними напрямками, принципами, підходами до його вивчення. Окреслено перспективу подальшого дослідження, яка полягає в детальному аналізі інституційних видів дискурсу, зокрема медичного.


Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych, F. S. (2004) Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky [Fundamentals of Communicative Linguistics:]. Kyiv: «Akademiya», 344.

Bezuhlaya, L. R., Bondarenko, E. V., Donets, P. M. y dr., pod obshch. red. Shevchenko Y. S. (2005) Dyskurs kak kohnytyvno-kommunykatyvniy fenomen [Discourse as a Cognitive-Communicative Phenomenon]. Khar'kov: Konstanta, 356. Rezhym dostupa: shevchenko-h.univer.kharkov.ua / books.html

Vakhtyn, N. B., Holovko, E. V. (2004) Sotsyolynhvystyka y sotsyolohyya yazuka [Sociolinguistics and Sociology of language] SPb, Russia: YTs «Humanytarnaya Akademyya», 336.

Zahnitko, A. P. (2008) Osnovy dyskursolohiyi: naukovo navchal'ne vydannya [Fundamentals of Discourse: Scientific Educational Publication]. Donets'k: DonNU, 195.

Karasyk, V. Y. (2000) O typakh dyskursa [On Types of Discourse]. Yazukovaya lychnost': ynstytutsyonal'nuy y personal'nuy dyskursu: Sb. nauch. tr. Volhohrad: Peremena, 5 – 20. Rezhym dostupa k zhur.: http://www/xies/ru/65990/2/

Karasyk, V. Y. (2002) Yazukovoy kruh: lychnosty, kontseptu, dyskurs [Language Circle: Individuals, Concepts, Discourse].Volhohrad: Peremena, 477.

Krasnukh, V. V. (2003) «Svoy» sredy «chuzhykh»: myf yly real'nost'? [«Yours» Among the «Strangers»: Myth or Reality?]. Moscow, Russia: YTDHK «Hnozys», 375.

Myronova, N. N. (1997) Dyskurs-analyz otsenochnoy semantyky [Discourse-Analysis of Evaluation Semantics]. Moscow, Russia: Tezaurus, 158.

Myronova, N. N. (1998) Struktura otsenochnoho dyskursa [The Structure of the Evaluation Discourse: the author's abstract dissertation in order to obtain doctorate degree in Linguistics.]. Moscov, – 44.

Selivanova, O. O. (1999) Aktual'ni napryamky suchasnoyi linhvistyky [Current Trends in Modern Linguistics ]. Kyiv: Ukrayins'kyy fitosotsiolohichnyy tsentr, 148.

Selivanova, O. O. (2008) Suchasna linhvistyka: napryamy ta problemy [Modern Linguistics: Directions and Problems]. Poltava: Dovkillya-K.,712.

Semenyuk, O. A. (2010) Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi [Fundamentals of the Theory of Linguistic Communication]. Kyiv: VTs «Akademiya»,240.

Sovremennaya teoryya dyskursa: mul'ty dystsyplynarnuy analyz (2006) [Modern Discourse Theory: Multidisciplinary Analysis]. Ekaterynburh: Yzdatel'skyy Dom «Dyskurs – Py», Seryya «Dyskursolohyya» Vup. 1. – 177 s. – Rezhym dostupa k zhur.: discourse-pm.ur.ru/avtor6/books/std.doc

Shynkaruk, V.D. (1996) Dyskursyvni vyslovlennia v suchasnii ukrainskii movi “Movoznavstvo”[ Discourse Statements in Modern Ukrainian. Linguistics.], Kyiv, Issue, 6, 56-61.

Barthes, R. (1970) La linguistique du discours. Sign. Language. Culture. The Hague. Paris: Mouton, 580-584.

Brown, G. (1983) Discourse Analysis. Cambrige: Cambrige Univ. Press, 288.

Gee, J. P. (1999) An Introduction to Discourse Analysis: Theory and method. London. New York: Routledge, 209.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.