Cпецифіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв’юI Ya Zavalniuk, A V Dumanska

Анотація


Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки жанру інтерв’ю у програмах вінницького телебачення, тематика яких торкається питань національної ідентичності особистості в суспільстві. Проаналізовано наявні дефініції жанру інтерв’ю та сформульовано власне визначення цього поняття.

Значну увагу в науковій розвідці приділено трактуванню національної ідентичності як стійкого почуття спорідненості з нацією, її історією, сьогоденням та майбутнім, усвідомлення відповідальності за долю вітчизни. У статті окреслено структурно-композиційні ознаки досліджуваного жанру й проаналізовано мовні особливості інтерв’ю на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях.

Зроблено висновок щодо важливості відродження самосвідомості як одного з пріоритетних чинників розвитку національної ідентичності. Схарактеризовано інтерв’ю як особливу жанрову модель стилю масової інформації. Визначено перспективи подальших наукових пошуків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Dmytrovskyi, Z. Ye. Televiziina zhurnalistyka : navch. posib. / Z. Ye. Dmytrovskyi. – Vyd. 3-tie, dopovn. – Lviv : PAIS, 2009. – 224 s.

Lukyna, M. Tekhnolohyia interviu : [uchebnoe posobye dlia vuzov] / Maryia Lukyna. – 2-e yzd., dop. – Moskva : Aspekt Press, 2008. – 192 s.

Muratov, S. A. Televyzyonnoe obshchenye v kadre y za kadrom : [uchebnoe posobye dlia studentov vuzov, obuchaiushchykhsia po napravlenyiu y spetsyalnosty zhurnalystyka] / S. А. Muratov. – Moskva : Aspekt Press, 2003. – 201 s.

Tereshchenko, K. V. Natsionalna identychnist yak skladova systemy sotsialnoi identychnosti osobystosti [Elektronnyi resurs] / K. V. Tereshchenko. – Rezhym dostupu do resursu: file:///C:/Users/%D1%84%D1%96%D1%96 /Downloads/Vpo_2010_1(2)__47%20(4).pdf (data zvernennia 10. 02. 2018). – Nazva z ekrana.

Shevchenko, O. V. Formuvannia natsionalnoi identychnosti yak komponenta Ya-obrazu osobystosti / O. V. Shevchenko // Sotsialno-psykholohichnyi vymir demokratychnykh peretvoren v Ukraini; za red. S. D. Maksymenka, V. T. Tsyby, Yu. Zh. Shaihorodskoho ta in. – Kyiv, 2003. – S. 409–420.

Yakovets, A. V. Televiziina zhurnalistyka: teoriia i praktyka: navch. posib. / A. V. Yakovets. – 2-he vyd., dopovn. i pererobl. – Kyiv : Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2009. – 262 s.

Tekst prohramy «Dialohy». Tema prohramy: Doba UNR. U studii: O. Fedoryshyn – dyrektor Tsentru istorii Vinnytsi ta V. Zhelikhovskyi – doslidnyk, rekonstruktor doby UNR. Veduchyi – V. Hrytsyk (24.01.2018). Dzherelo zapysu – Telekanal VINTERA (https://vintera.com.ua/dialogy-21-01-2018/).

Tekst prohramy «Na chasi». Tema prohramy: Yevropeiska Khartiia rivnosti. U studii: S. Khodorkova – Holova pravlinnia Instytutu mistsevoi demokratii «Vidkryte suspilstvo» ta O. Bondar – rehionalnyi koordynator proektu «PROMIS» u Vinnytskii obl. Veduchyi – O. Litvinov (17.11.2017). Dzherelo zapysu – Telekanal VITA (http://vitatv.com.ua/proekti/na-chasi/na-chasi-2017-11-17/).

Tekst prohramy «Na chasi». Tema prohramy: Nebesna sotnia – Shevchenko, nebezpechne protystoiannia. U studii: A. Bondarenko – hromadskyi diiach, yuryst. Veduchyi – O. Litvinov (12.12.2017). Dzherelo zapysu – Telekanal VITA (http://vitatv.com.ua/proekti/na-chasi/na-chasi-2017-12-12/).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.